oktober 26, 2014+46(0)8-584 90 500info@beta.se
Slide background

FRÅN formkurva TILL BÖRSKURVA

Träna laget, jaget och ledarskapet till en stark vinnarkultur. Toppa formen och se
engagemanget och produktiviteten i företaget öka och med det lönsamheten.

Läs mer

Slide background

Team BETA

Slide background

Hur väl spelar du ditt lag?

Affärer är en lagsport

Vägen till framgång med idrottens tydliga språk

Vi på BETA Team Performance bygger vinnarkultur i näringslivet. Vinnarkultur för oss är att ha en stark drivkraft att utveckla sin fulla potential och med det nå sina drömmar och mål. Vi har verktygen för att frigöra potentialen och öka engagemanget tillsammans med prestationen i ditt lag. 

Inspirationen hämtar vi från idrotten.

Att träna med oss är roligt, mätbart och skapar engagemang.

Utveckla företaget

Laget

För dig som vill höja lagets prestation, införa en rak kommunikation och tycker att en gemensam värdegrund är viktigt. Du får medarbetarna att känna stolthet över att tillhöra ett företag med en stark vinnarkultur.

Ledningsgruppen

För dig som vill utveckla din ledningsgrupp. Vilken roll har ni i bolaget och hur spelar ni ert lag? Syfte och mål med detta träningsprogram är att träna ledningsgruppen utifrån faktorer som är gemensamma för ett högpresterande lag. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras.

Ledarna

För dig som vill att ledarna i ert bolag tar ett större ansvar för sin egen och andras utveckling. Du får ledare som är duktiga på att kommunicera och skapa engagemang i gruppen. Syfte och mål med träningen är att utveckla högpresterande ledare, vilket är den absolut viktigaste nyckeln för ett framgångsrikt företag. De ska få insikten, modet och verktygen för att gå först, leva kulturen och göra andra bättre.

Träning & Häsla

För dig som på allvar vill satsa på träning och hälsa inom bolaget och vill få in detta som en naturlig del i er verksamhet. Fysisk aktivitet har enligt studier ett starkt samband med bra prestationer på arbetsplatsen.

Engagemang är lönsamt

Organisationer med högt engagerade medarbetare är 78% mer produktiva och 40% mer lönsamma än de organisationer med låga nivåer av engagemang.
- Gallup

Träning & Hälsa

I våra träningsprogram försöker vi alltid få med träning och hälsa som en del i utvecklingsprogrammet. Att förebygga ohälsa sparar både tid och pengar för företaget.

Mätningar

Prestations index – Framtidens viktigaste nyckeltal
Hur ser förutsättningarna ut idag för att ni ska vara högpresterande på både kort och lång sikt? Följ upp era framgångsfaktorer med ett enkelt index i ert balance scorecard.

Kunder som vi har och jobbar med

Kontakta oss

Vi är inte här nu men skicka gärna ett email så återkommer vi så fort som möjligt.