Bygg en vinnarkultur – få bättre affärsresultat

Välkommen till en ny era inom verksamhetsstyrning där personalens prestationer och engagemang sätts i fokus. Utveckla organisationen och frigör företagets potential för ett mätbart, förbättrat affärsresultat.

Vi håller ditt företag och resultat i form.

Utveckla en prestationsmiljö som ger högre lönsamhet

Genom att utveckla faktorerna för ett högpresterande lag får du ledare som utmanar och coachar, samt individer som tar ansvar och driver sin egen utveckling. Resultatet är en stark vinnarkultur och därigenom högre produktivitet.

Engagera – alla ska med

Väck lusten, skapa engagemang och energi. Med våra olika träningsprogram väcker vi nyfikenheten och ger nya perspektiv på prestationsmiljöer, hämtade både från näringslivet och idrotten.

Aktivera – ge energi och konkreta verktyg

Vi tar fram ett tydligt nuläge av er prestationsmiljö och anpassar utvecklingen av ditt team, ledare och medarbetare. Med energifulla övningar, kraftfulla verktyg och tydliga strukturer för implementering i vardagen bygger vi ert program. Kunskaper omsätts i praktisk handling som skapar skillnad.

Prestera – mätbart resultat

När mätte du prestationen i verksamheten senast? BETA Performance Index ger dig konkreta nyckeltal på hur din organisation presterar. Det hjälper dig att fortlöpande utveckla och förbättra verksamheten. En förutsättning för att frigöra potentialen i ditt team och nå en mätbar vinnarkultur med ett bättre affärsresultat.

Resultera – mätbart ökad lönsamhet

Det finns ett tydligt samband mellan engagemang, företagets prestationsmiljö och lönsamheten. Bygger du en stark vinnarkultur kommer du se ett ökat affärsresultat.

För vem?

Är lagets och medarbetarnas utveckling avgörande för ditt företag eller organisations framgång? BETA erbjuder en rad utvecklingsprogram för olika nivåer inom organisationen. Samtliga program innehåller inslag av fysisk aktivitet och hälsa. Att förebygga ohälsa sparar både tid och pengar för företaget.

Laget

För dig som vill ha högpresterande team där alla jobbar tillsammans mot samma mål. Vi utvecklar faktorer som värdegrund, mål, kommunikation, laganda, roller samt uppföljning och utveckling. Du får medarbetarna att känna stolthet över att tillhöra ett företag med en stark vinnarkultur.

Ledningsgruppen

För dig som vill ha en stark grupp, präglad av öppenhet och tillit som tillsammans leder företaget mot framtida mål. Områden vi belyser är ledningens syfte och mål, gemensamma spelregler, strategisk höjd, roller, kommunikation och laganda.

Ledarna

För dig som vill ha starka ledare som går före, utvecklar sina team och gör andra bättre. I skarpa lägen får ledarna träna sin förmåga att inspirera, utmana och coacha sina medarbetare. I programmet ingår även faktorer som trovärdighet och omtanke. Det leder till ett utvecklande ledarskap.

Individ

För dig som vill ha ett team med motiverade och målfokuserade medarbetare som tar ansvar och driver sin egen utveckling. Vi utvecklar faktorer så som vilja, nyttja sina styrkor, ha god fysiologi, effektivitet, mental styrka och förmåga att bygga relationer.

UTVÄRDERA – VAR STÅR DU IDAG?

BETA Performance Index (BPI) är vår verksamhetsuppföljning – framtidens alternativ till medarbetarundersökning? Den baseras på vetenskapliga studier av framgångsfaktorer för högpresterande lag, både inom näringslivet och idrottsvärlden. Dessa indexvärden har ett mycket starkt samband med företags lönsamhet och kan med fördel användas som nyckeltal i era scorecards och årsredovisningar. De indexvärden du får, identifierar begränsningar i er prestationsmiljön på såväl lag-, ledare- som individnivå.

AGERA – VAR VILL DU STÅ I MORGON?

Utifrån resultatet i BETA Performance Index rekommenderar vi olika åtgärder och utvecklingsprogram för att uppnå en stärkt prestationsmiljö och en önskad vinnarkultur som bidrar till ett förbättrat affärsresultat.

Referenser

Inga Bergström, Head of Development and Production, C2S, Security and Defence Solutions, Saab AB

Syftet med vår ledningsgruppsträning var att få ihop gruppen och skapa en samsyn kring hur vi ska jobba”. Träningen har stärkt oss som grupp med tillhörighet, stöd, energi och en känsla för varför vi jobbar ihop. Jag skulle gjort detta tidigare och inte väntat på att vi först skulle komma in i arbetet.

Jerker Norström, vd på Di Luca & Di Luca

Mitt motto ”Det som mäts blir gjort” tog jag med mig i chefutmaningen där vi deltog som ett av tre företag. Jag gillar indexets tre delar och att det är enkelt att sätta mål och frekvent följa upp. Efter den inledande mätningen valde vi fyra fokusområden att jobba strukturerat med. På kort tid har vi lyckats förbättra samtliga delområden. Förbättringar som väger tungt i samband med företagets övriga framgångar.

Mats Hedlund, VP på Arla Foods Sverige

Vi hade behov av att fördjupa samarbetet i ledningsgruppen och skapa samsyn kring hur gruppen behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Genom träningsprogrammet med BETA fick vi en tydlighet kring ledningsgruppens uppdrag och spelregler, en ökad öppenhet och förbättrat kommunikationsklimat samt ett ökat helhetstänkande och ökad samverkan.