BETA Performance Index är ett kraftfullt verktyg
för att belysa ledarskapet och engagemanget i
din organisation på ett snabbt, enkelt och tydligt sätt.

Läs mer här

Testa vår
mätning!

För att du ska få en känsla av mätningen BETA Performance Index
har vi tagit fram en test version av mätningen.

Testa mätningen här

Bygg en vinnarkultur och få bättre affärsresultat

BETA mäter prestationsmiljön och tränar företag och team. Tabelläget ger förutsättningar att bygga en framgångsrik vinnarkultur som leder till förbättrat affärsresultat. Erfarenheter och inspiration kommer från idrott och näringsliv.

Utveckla en prestationsmiljö som ger högre lönsamhet

Alla ska med

Våra träningsprogram skapar engagemang och energi som ger nya perspektiv på prestationsmiljön.

Konkreta verktyg

Med energifulla övningar, kraftfulla verktyg och tydliga strukturer för implementering i vardagen bygger vi ert program. Kunskaper omsätts i praktisk handling som skapar skillnad.

Mätbart resultat

När mätte du prestationen i verksamheten senast? BETA Performance Index är ett kraftfullt verktyg som belyser ledarskapet och engagemanget i din organisation på ett snabbt, enkelt och tydligt sätt.

Mätbart ökad lönsamhet

Det finns ett tydligt samband mellan engagemang, företagets prestationsmiljö och lönsamheten. Bygger du en stark vinnarkultur kommer du se ett ökat affärsresultat.

VÅR UNIKA MÄTNING:
BETA PERFORMANCE INDEX

BETA Performance Index är ett kraftfullt verktyg för att belysa ledarskapet och engagemanget i din organisation på ett snabbt, enkelt och tydligt sätt.

Tillsammans med Bengt Baron har vi utvecklat BETA Performance Index som fokuserar på organisationens prestationer inom tre områden; ledarskap, lag och individ. Mätningarna baseras på studier av högpresterande lag både inom näringslivet och idrotten.

Referenser

Inga Bergström, Head of Development and Production, C2S, Security and Defence Solutions, Saab AB

Syftet med vår ledningsgruppsträning var att få ihop gruppen och skapa en samsyn kring hur vi ska jobba”. Träningen har stärkt oss som grupp med tillhörighet, stöd, energi och en känsla för varför vi jobbar ihop. Jag skulle gjort detta tidigare och inte väntat på att vi först skulle komma in i arbetet.

Jerker Norström, vd på Di Luca & Di Luca

Mitt motto ”Det som mäts blir gjort” tog jag med mig i chefutmaningen där vi deltog som ett av tre företag. Jag gillar indexets tre delar och att det är enkelt att sätta mål och frekvent följa upp. Efter den inledande mätningen valde vi fyra fokusområden att jobba strukturerat med. På kort tid har vi lyckats förbättra samtliga delområden. Förbättringar som väger tungt i samband med företagets övriga framgångar.

Mats Hedlund, VP på Arla Foods Sverige

Vi hade behov av att fördjupa samarbetet i ledningsgruppen och skapa samsyn kring hur gruppen behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Genom träningsprogrammet med BETA fick vi en tydlighet kring ledningsgruppens uppdrag och spelregler, en ökad öppenhet och förbättrat kommunikationsklimat samt ett ökat helhetstänkande och ökad samverkan.