Peab Byggservice

Peab Byggservices samarbete med BETA började med en Kick On för alla Byggservicechefer. Steg två var mätningen, BETA Performance Index (BPI). Peab Byggservice genomförde BPI mätningen på hela [...]