BETA Performance Index

BETA Performance Index är ett kraftfullt verktyg för att belysa ledarskapet och engagemanget i din organisation på ett snabbt, enkelt och tydligt sätt.

Tillsammans med Bengt Baron har vi tagit fram BETA Performance Index som fokuserar på organisationens prestationer inom tre områden; ledarskap, lag och individ. Mätningarna baseras på studier i högpresterande lag både inom näringslivet och idrotten.

bpi_benchmark

Vad ger mätningen BETA Performance Index

report

Lägesrapport

Ger svar på hur väl ledningen och organisationen fungerar.

resurser

Resurser

Hjälper ledningen att bättre allokera resurser för utveckling.

tracking

Tracking

Kontinuerlig uppföljning av organisationens framsteg.

fira

Resultat

Enkelt att följa utvecklingen och möjliggör att fira segrar, en energikick för hela organisationen.

Mätningens unikitet

Snabbt

snabbt

21 dagar från mätning till resultat.

Enkelt

enkelt

Ert resultat på ”en sida”. Vi mäter det som kan åtgärdas – lag, ledare  och individ. 

Tydligt

tydligt

Siffror ljuger inte. Ledning och ledare kan på ett tydligt sätt förankra och jobba med resultatet på teamnivå. Det som mäts blir gjort.

Testa vår mätning

Svara på 11 frågor och få en känsla för vår mätning.

test_bpi

Vad mäter vi?

ledarskap2

Utvecklande ledarskap

Vårt ledarskapsindex bygger på det utvecklande ledarskapet. Här svarar medarbetarna på frågor avseende sin närmsta ledare.

team2

Lagets prestationsmiljö

Vårt teamindex har inspirerats på forskning av effektiva team och på studier som visar stark koppling mellan högt engagemang och rad centrala nyckeltal. Här bedömer respondenten frågorna utifrån hur den dagliga verksamheten och det team de tillhör.

individ

Personliga ledarskapet

Vårt individindex bygger på ”sju goda vanor” samt på studier avseende högpresterande individer från både näringsliv och idrott. Hur bra är era medarbetare på att driva och leda sig själva?

culture

Kulturen idag

I BETA Performance Index får medarbetarna välja ord som präglar kulturen idag och vad de vill se mer av i framtiden. Ovärderlig information för att skapa en vinnarkultur där teamets prestationer är avgörande för resultatet.

prestationsmiljo

Din prestationsmiljö

Medarbetarna får även svara på vad som är viktigast för att de ska trivas och prestera. Information som är värdefull i arbetet med att frigöra medarbetarnas potential, höja engagemanget och produktiviteten.

Kunder som mäter och tränar med oss

matchtrojor

Se vad Jerker Norström, VD på DiLuca DiLuca, säger om mätningen. 

Turn on the lights!

Kasta ljus på ledarskapet och engagemanget i din organisation!

spotlights