Magnus Swartling

”Önska inte att det var lättare, önska att Du var bättre” Min utgångspunkt är att den finns potential till utveckling i alla grupper, organisationer och företag. Det jag är intresserad av är hur [...]

10TON

Våra 10 seniora rekryteringskonsulter har alla långa karriärer på ledande befattningar bakom sig och därmed kunnigheten och erfarenheten att rekrytera inom ett brett område vad gäller branscher [...]

Antoma

Konsulter inom sälj- och marknadsstrategier, för optimering av er väg till kunden. Direkt, via återförsäljare, digitalt, eller i kombination Antoma utvecklar sälj- och marknadsprocesser. [...]

Convito

Convinto hjälper dig att dra nytta av möjligheter, utveckla eller förbättra din verksamhets prestationer – som ledare, medarbetare, chef eller idrottare. Genom att bli mer medveten om vad som tar [...]