p_l_anna_logo

Är du intresserad av att öka prestationen hos din personal?

25% av affärsresultatet kan direkt hänvisas till det emotionella klimatet i företaget. En mer engagerad och självmotiverad personal ger dig en ökad produktivitet och lönsamhet.

Vad krävs för att bli världsmästare? Hur arbetar en elitidrottare med att sätta mål och uppnå dem? Vi behöver alla träna för att bli bättre på det vi gör men hur mycket?

Med sina erfarenheter ifrån sin idrottskarriär och doktorstudier coachar Anna individen för att öka prestationsförmågan och frigöra den potential som varje individ har ”att bli sitt bästa jag”…

Om Anna Laurell Nash

Anna Laurell Nash är doktor i organisk kemi och olympisk boxare. Då Anna la handskarna på hyllan efter sitt andra OS, har hon tagit upp rollen som processcoach på BETA.

 ”Jag strävar alltid framåt,  för att bli bättre måste jag kunna leda mig själv. I programmet Personligt Ledarskap går mina samlade erfarenheter från mina båda karriärer tillsammans med BETAs teser hand i hand.”

boxning_kemi

Det personliga ledarskapet,

Programmet som går på djupet i frågeställningar kring det personliga ledarskapet, för att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv.

Hur påverkas vi av vår fysiska hälsa? Varje träff börjar med ett fysiskt träningspass, kan vara allt från ett sparringpass i boxningsringen till längdskridskor.

Vi arbetar både i grupp där vi delar erfarenheter med varandra och i personliga samtal.

Utdrag ur programmet:

Självkännedom "Jag vet vem jag är och vad jag vill"

Efter en analys av sig själv blir deltagaren tydligare i sin kommunikation med andra, kommer snabbare framåt och når längre eftersom hen kan rikta sin energi åt rätt håll.

Drivkrafter och personliga värderingar
Här granskar vi oss själva, vilka värderingar har jag, kan jag stå för dem och var kommer de ifrån? Vilka är mina drivkrafter och varför gör jag det jag gör? Vad motiverar mig? Inre och yttre motivation.

Styrkor knutna till personlighet
Framgångsrika människor använder och utvecklar sina styrkor samt samarbetar med människor som kan komplettera deras svagheter. Här tittar vi på styrkor knutna till personlighet. Hur ser du på styrkor och svagheter? Använder du dina styrkor i ditt arbete idag?

Inre effektivitet ”Inre effektivitet är det du gör, det du påverkar”

Fysiologi, hur jag tar hand om mig själv för att orka mer.
Visste du att fysisk träning inte bara ger dig mer ork, högre fokus och en spänstigare kropp utan också utvecklar din hjärna? Under fysiologi tar vi upp olika typer av träning och vikten av att röra på sig. Vi ägnar oss också åt att ta reda på hur man kan hantera negativ stress och återhämtning samt diskuterar nutrition.

Effektivitet, förmåga att omsätta mål till praktisk handling.
Under faktorn Effektivitet sätter vi struktur kring målsättningar. Vi sätter upp mål, delmål och gör en plan för hur vi ska uppnå dem. Hur vi hanterar tidstjuvar samt vikten av att vara proaktiv för att få ut mer av sin vardag.

Mental styrka, konsten att hantera sig själv i utmanande och stressande situationer.
Här arbetar vi med fokus, mindfullnes, visualisering, goda vanor och konsten att hantera motgångar. Ingen planerar att misslyckas men när det händer är det viktigt att veta hur man ska hantera motgången för att snabbast möjligt komma på fötter igen.

Yttre effektivitet ”Relationer, förmåga att skapa och utveckla goda relationer till andra människor”

Under den sista faktorn relationer tittar vi på mötet med andra. Vissa personer klickar man direkt med och andra inte men i vår strävan att nå våra mål är det viktigt att kunna kommunicera med alla.

Vi tränar också på att lyssna, arbeta med coachande frågor, ge och ta feedback.

Exempel på en träningsdag

 • Startar dagen med en fysisk aktivitet – boxning/gym/långfärdsskridskor….
 • Återblick på förra träningen
 • Feedback på hemuppgiften – Time Out
 • Dagens ämne
  Introduktion – Teori
  Anna’s erfarenheter
  Workshop
  Reflektion och arbete relaterade till dagens ämne
 • Time Out
  Hemuppgift inför nästa gång

Tycker du att det låter intressant?

Kontakta oss så berättar vi mer.