Våra 10 seniora rekryteringskonsulter har alla långa karriärer på ledande befattningar bakom sig och därmed kunnigheten och erfarenheten att rekrytera inom ett brett område vad gäller branscher såväl som funktioner.
• Vi genomför rekryteringar inom ett brett område men är främst fokuserade på chefsroller samt lite mera seniora specialistroller inom exv. sälj, marknad, ekonomi och teknik.
• Vår arbetsmetodik är väl beprövad och under ständig utveckling för att möta våra kunders krav på kvalité och etik.
• Vi startade i Stockholm 2002.
• Vi sitter centralt i Stockholm och arbetar med rekryteringsuppdrag över hela landet.

Related Projects