Träna med oss

Inom idrotten får vi lag och stjärnor att prestera maximalt. Att vinna och nå mål är utmaningen. För att lyckas krävs motivation, träning och förståelse för sin egen roll i laget – precis som i ett företag.

Genom att använda idrottens tydliga språk och värderingar kan även näringslivet öka prestationen och nå målen på ett bättre sätt. På BETA hjälper vi dig att väcka tävlingsinstinkten hos medarbetarna, införa en rak kommunikation, höja lagets prestation och skapa stolthet över att tillhöra ett företag med en stark vinnarkultur.

Vinnarkultur är ett självklart framgångskoncept inom idrotten. Med många lyckade samarbeten under årens lopp vet vi att det är ett vinnande koncept även för näringslivet.

Inom idrott och näringsliv finns inga genvägar. Formtoppa ditt företag till ett bättre rörelseresultat.

Vi jobbar med

Utveckla Vinnarkultur

För dig som vill höja lagets prestation, införa en rak kommunikation och tycker att en gemensam värdegrund är viktigt. Du får medarbetare som känner stolthet över att tillhöra ett företag med en stark vinnarkultur.

Syfte och mål med att träna hela laget är att utveckla en stark vinnarkultur för att höja den totala prestationen och engagemanget i företaget.

Grundspel: Vinnarkultur formas av ett Högpresterande lag med Högpresterande individer och ledare. Vårt träningsprogram ”Winning Culture” bygger på att ge ledarna verktyg för att de i sin tur ska leda utvecklingen av sina respektive team med coaching stöd från oss.

Resultat

 • En gemensam vinnarkultur som leder till ökad effektivitet, ökad stolthet och ett starkare varumärke som attraherar talanger.
 • Ett utvecklat ledarskap.
 • Förbättrad hälsa och prestation.

Ledningsgruppsutveckling

Tjänster

För dig som vill utveckla din ledningsgrupp. Vilken roll har ni i bolaget och hur spelar ni laget?

Syfte och mål med detta träningsprogram är att träna ledningsgruppen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag.
Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras.

Grundspelet för High Performance Team är gruppens mål, roller, spelregler och värderingar, kommunikation, utveckling och laganda.

Resultat:

 • Ökad motivation och effektivitet.
 • Större utväxling i gruppen där ni nyttjar mer av lagets potential.
 • Strukturer för kontinuerlig utveckling i vardagen.

Ledarutveckling

Tjänster

För dig som vill att ledarna i ert bolag tar ett större ansvar för sin egen och andras utveckling. Du får ledare som är duktiga på att kommunicera och skapa engagemang i gruppen.

Syfte och mål med träningen är att utveckla högpresterande ledare, vilket är den absolut viktigaste nyckeln för ett framgångsrikt företag. De ska få insikten, modet och verktygen för att gå först, leva kulturen och göra andra bättre.

Grundspel: Från näringslivet och idrottens värld hämtar vi värdefull inspiration som lägger grunden för ett bra ledarskap – tydliga mål, feedback och förmåga att utveckla både laget och jaget. Vi kallar det High Performance Coaches.

Resultat

 • Tydligt ansvar för att leda utvecklingen mot en vinnarkultur.
 • Tydlig och gemensam ledarskapsplattform.
 • Ledare som utmanar sig själv och sina medarbetare.

Personligt ledarskap

Tjänster

För dig som vill väcka tävlingsinstinkten och nå din fulla potential.

Syfte och målet med att träna ”jaget” är att öka prestationsförmågan och frigöra den potential som varje individ har – ”Att bli sitt bästa jag”. Vi skapar ökad självinsikt och väcker vinnarinstinkt.

Grundspelet för detta träningsprogram kallar vi High Performance People. Vi tränar kring förmågor som: vilja, talang, fysiologi, effektivitet, mental styrka och förmåga att bygga relationer.

Resultat

 • En tävlande attityd, där du utmanar dig själv mer i vardagen.
 • Förståelse för din potential och hur du frigör den.
 • Nya insikter och kunskaper för att kunna driva din egen utveckling.

Metodik/Att träna med oss

Träningsupplägg

Träning, träning och åter träning. För att ändra invanda beteenden och tankemönster krävs, precis som i idrotten, daglig målmedveten träning i matchlika förhållanden. Mellan de träningsdagar som ingår i träningsprogrammen får ni med er uppgifter som ska tränas i ert dagliga arbete. Som stöd har vi en träningsportal ”vinnarkultur.se” där vi samlar inspiration, träningsuppgifter och uppföljning.

En träningsdag med BETA

Våra träningar bygger på upplevelse, inspiration och beteendeprocesser.

Tjänster

Varje träningsdag inleds med ett fysiskt träningspass eller en upplevelse för att frigöra endorfiner och möta varandra på en annan spelplan än vad vi i vanliga fall gör.

Tjänster

Efter aktiviteten tillför vi extra energi med inspiration kring det ämnet vi sedan ska gå in och träna.

Tjänster

Träningen avslutas med ett processpass som ger ökad insikt, motivation och ändrade beteenden.

Att träna med oss är roligt, mätbart och skapar engagemang och positiv energi.

Våra tränare

De som håller i träningarna är framgångsrika idrottare och experter inom beteendevetenskap. Bland annat föreläser och inspirerar Niklas Wikegård – hockeytränare och Anna Laurell – världsmästare i boxning.

Träning/hälsa en röd tråd och viktig faktor

Till alla träningsprogram kopplar vi på idrott och hälsa. Anledningen är enkel – för att kunna prestera i vardagen är en god hälsa och balans i livet en grundläggande förutsättning. Energi och glädje kommer på köpet.

Mätbara effekter

För att få kontinuitet och rätt riktning på träningseffekten följer vi hela tiden upp med analyser och mätningar. Ni kan följa ert tabelläge på vinnarkultur.se.

Metodik

BETA:s träningsupplägg bygger på studier kring högpresterande lag inom idrotten. De visar att de avgörande faktorerna för framgångsrika lag är konkret värdegrund, aktiv kommunikation med återkoppling, tydliga mål med en gemensam ambitionsnivå, tydliga roller, bra ledarskap och laganda.

Med många lyckade samarbeten under årens lopp vet vi att det är ett vinnande koncept även för näringslivet.