Bengt Baron om BETA Performance Index

BETA Performance Index är ett kraftfullt verktyg för att belysa ledarskapet och engagemanget i din organisation på ett snabbt, enkelt och tydligt sätt.
Tillsammans med Bengt Baron har vi tagit fram BETA Performance Index som fokuserar på organisationens prestationer inom tre områden; ledarskap, lag och individ. Mätningarna baseras på studier i högpresterande lag både inom näringslivet och idrotten.

Continue reading