Nyhetsbrev oktober 2018

BETAs oktober nyhetsbrev där du kan ta läsa om två nya kundreferenser, ClearOn och Bygg-Ole. Du kan också ta del av ”Tips från coachen” där BETAs coach Peo Hartman berättar om hur viktigt det är att ha förståelse för sina starka och svaga sidor samt premiären för BPI-Klubben, ett exklusivt evenemang för de av våra kunder som använder någon av produkterna i vår BETA Performance Index (BPI) plattform.

Continue reading

BPI-Klubben

BPI-Klubben är främst ett forum för erfarenhetsutbyte där våra kunder får tillfälle att ställa frågor och dela sina erfarenheter med andra kunder för att lära av varandra. Vi informerar även om nyheter och utveckling av våra befintliga produkter och tjänster och vad som händer inom vårt företag, berättar Agneta Baron, processcoach på BETA Team Performance.

Continue reading

Motivationsteorier – Är du en betaversion av dig själv?

Självkännedom är att förstå sin personlighet, motivation och drivkrafter. Det är att ha förståelse för sina starka och svaga sidor, sina värderingar och beteendemässiga reaktioner.
Människor som har hög personlig självkännedom gör naturligare och säkrare val mot ett mål de eftersträvar. De är mer engagerade i vad de gör. Både privat och i arbetslivet.
– Vi har märkt en större efterfrågan på våra individprogram där fokus ligger på det personliga ledarskapet. I dessa program är självkännedom, självledarskap och självinsikt viktiga komponenter.

Continue reading