Nyhetsbrev december 2018

BETAs december nyhetsbrev där du kan ta läsa om 3 nya kundreferenser, Mips, Gamla Uppsala Buss och Skandia Elevator. Du kan också ta del av “Tips från coachen” där BETAs coach Peo Hartman berättar om hur viktigt det är att våga prata om styrkor och svagheter och hur BETA medarbetarundersökning BPI Suvey kan mäta och tydliggöra styrkor och svagheter inom organisationen. 

Continue reading

Motivationsteorier – Våga prata om styrkor och svagheter!

– All utveckling av ledare, team och individer handlar om tillit. Att våga lyssna och säga som det är. Att våga ge feedback. Men att ge feedback är utmanande. Ledare, team och individer fastnar i mönster varför samma problem har en tendens att återkomma år ut och år in utan att diskuteras och lyftas upp till ytan.

Continue reading