Skip to content

Event policy

Du lämnar härmed ditt samtycke till att Beta Team Performance AB (personuppgiftsansvarig) behandlar dina personuppgifter som du behöver lämna då du anmäler dig till ett event/webinar. Beta Team Performance AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 

 • Behandlingen av personuppgifter baseras på ditt samtycke och kommer användas av den personuppgiftsansvarige för att förbättra tjänsterna som tillhandahålls av Beta.  
 • Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen, du kan göra detta genom att kontakta oss via post eller mejl. 
 • Vi vill uppmärksamma dig på att du enligt Dataskyddsförordningen har följande rättigheter, du har rätt: 
  Att få information om vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar om dig samt be om en kopia av dessa, 
  Att få information om den personuppgiftsbehandling vi utför, 
  Att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig och begära rättelse av uppgifterna, 
  Att begära att dina personuppgifter raderas. 

Skulle du ha några frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Med vänlig hälsning 

Beta Team Performance AB 

08-584 90 500