Skip to content

Medarbetarundersökning > Analysera - Business Performance Index

Ni får en gedigen analys av ert resultat.

Vi analyserar, prioriterar och rekommenderar

När medarbetarundersökningen är gjord analyserar våra processcoacher resultatet. Med sin erfarenhet ser de mönster och kopplingar mellan faktorer i resultatet, som till synes inte verkar avvikande. 

Utifrån analysen får ni lämpliga rekommendationer och prioriteringsordning för bästa framgång och resultat; på organisationsnivå, avdelning och team. 

Enkel och tydlig översikt på team-, ort-, avdelnings- eller regionsnivå.

Vi gör det snabbt, enkelt och tydligt

Det tar 21 dagar från det att vi skickar ut mätningen, till att det finns en färdig analys att presentera

Vi presenterar och går igenom resultat, analys och rekommendationer för ledningen 

Start till nuläge

0 dagar

På endast 21 dagar har du svar på ert nuläge

Tillväxtökning

0 %
Våra kunder har i genomsnitt en tillväxtökning på 12%

Renewals

0 %

Det är ett uppskattat verktyg, 95% återkommande kunder

Intresserad? Kontakta oss om du vill veta mera

Kontakta oss