BETA Performance Management – Förvandla anställda till engagerade medarbetare.

Medarbetarna är vår största tillgång och investering, men frågan är hur mycket av potentialen som är frigjord och var styrkor och begränsningarna finns?

BETA Performance Management ger dig en helhetslösning och röd tråd inkl. verktyg för att utveckla hela din organisations potential och samtidigt öka lönsamheten.

Process för ständig förbättring och utveckling i vardagen

BETA Team Performance bygger vinnarkulturer i näringslivet vilket i grunden handlar om dialoger i vardagen som ökar medarbetares engagemang för att nå en ledande position och ökad lönsamhet.

Vår unicitet handlar om mixen av erfarenheter och teorier från både näringsliv och idrott. I bägge världarna handlar det om att träna för att uppnå mål och vinna mästerskap.

För att få önskad utveckling och effekt måste det vara användbart i vardagen och därför är våra ledord S.E.T.; Snabbt – Enkelt – Tydligt.

BETA Performance management
medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning

Med BPI, BETA Performance Index, får du ett tydligt svar på var styrkor och begränsningar finns i företaget, både vad gäller ledarskap, team och individ. BETA har tillsammans med delägaren Bengt Baron tagit fram BETA Performance Index, ett konkret index som fokuserar på prestation.

BPI Indicator

BPI Indicator

För att kunna få en snabb bild av er utveckling har vi tagit fram en mindre undersökning, BPI Indicator. Den syftar till att ge en indikation på om de åtgärder som är vidtagna får önskad effekt. Vi rekommenderar att varje företag genomför en större undersökning per år (BPI) och följer upp med 1-2 mindre BPI Indicator undersökningar). BPI Indicator omfattar 21 frågor.

Implementering

Det är efter BPI undersökningen det stora arbetet börjar och vår metodik säkerställer att BPI resultatet omsätts till praktisk handling kopplat till företagets affär på ett snabbt, enkelt och tydligt sätt.

Tydliga och bestående beteendeförändringar kräver en genomtänkt process och kontinuitet, enstaka insatser rinner tyvärr ofta ut i sanden. Med hjälp av BPI Implement etablerar du en kraftfull process i ledningsgruppen men också hos alla ledare. Vår pedagogik med hjälp av BPI Implement träningskort skapar en bra och enkel dialog som sätter fingret på både styrkor och begränsningarna i teamet.

Implementering
Medarbetarsamtals verktyg

Medarbetarsamtal

BPI Dialogue är ett medarbetarsamtal som är framtaget för att coacha och utveckla varje medarbetare och ledare så att de växer och frigör sin potential. Syftet är också att varje ledare förstår sina medarbetares utvecklingsbehov bättre och därmed kan coacha dem på ett bättre sätt. Samtalen ska också generera tydliga mål som sedan medarbetaren själv omsätter i en tydlig handlingsplan.

BPI Dialogue är utvecklad från BETA’s medarbetarundersökning BETA Performance Index (BPI) och följer samma enkla tydliga struktur som mätningen vilket gör att verktyget är lätt att ta till sig både för ledaren och medarbetaren. Även här jobbar vi med BPI Dialogue träningskort.

Digital plattform för prestationsutveckling

BPI Flow kan ses som en verktygslåda där du och dina medarbetare får ta del av BETA Team Performances verktyg och material. Genom att samla verktyg, resultat och material på plattformen skapas automatiskt en gemensam struktur för er prestationsutveckling. En struktur som hjälper er att navigera & styra aktiviteter mot målen.

Digital plattform för prestationsutveckling
Kontakta oss

Skicka gärna ett meddelande/mail så återkommer vi så fort som möjligt.

Inte läsbar? Byt text. captcha txt