BETA Performance Management – Förvandla anställda till engagerade medarbetare.

Medarbetarna är vår största tillgång och investering, men frågan är hur mycket av potentialen som är frigjord och var begränsningarna finns?

BETA Performance Management ger dig en helhetslösning och röd tråd inkl. verktyg för att utveckla hela din organisations potential och samtidigt öka lönsamheten.

Process för ständig förbättring och utveckling i vardagen

BETA Team Performance bygger vinnarkulturer i näringslivet vilket i grunden handlar om ett bra samspel i teamet, ledare som får medarbetarna att växa samt stärker individernas personliga ledarskap. Det som alla företag och lag måste ha därutöver är en värdegrund som är satt i spel och hjälper oss i vardagen att ta rätt beslut.

Vår unicitet handlar om mixen av erfarenheter och teorier från både näringsliv och idrott. I bägge världarna handlar det om att träna för att uppnå mål och vinna mästerskap. Det vi framförallt kan lära av idrotten är, utan träning lägre prestation. Vi vill gärna ha inslag av idrott/ fysisk aktivitet vid våra träningstillfällen, detta bidrar till mycket energi, glädje och engagemang.

För att få önskad utveckling och effekt måste det var tillgänglig i vardagen och därför är våra ledord S.E.T.; Snabbt – Enkelt – Tydligt.

BETA Performance management
medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning

Med BPI, BETA Performance Index, får du ett tydligt svar på var begränsningarna finns i företaget, både vad gäller ledarskap, team och individ. BETA har tillsammans med delägaren Bengt Baron tagit fram BETA Performance Index, ett konkret index som fokuserar på prestation. Förutom resultat på ledarskapet, team och individ så får du även att se vilka frågor som driver engagemanget i företaget, samt vad som präglar kulturen.

Hos varje team och individ finns en stor potential, men den begränsas ofta av mindre bra ledarskap, mindre bra prestationsmiljö och ett begränsat personligt ledarskap. BETA Performance Index tar fasta på det och mäter hur stora begränsningar som finns i ditt företag. Genom att arbeta med begränsningarna frigörs också potential och därmed möjligheten att göra ett bättre resultat.

BPI Indicator

BPI Indicator

För att kunna få en snabb bild av vår utveckling har vi tagit fram en mindre undersökning, BPI Indicator. Den syftar till att ge en indikation på om de åtgärder som är vidtagna får önskad effekt. Vi rekommenderar att varje företag genomför en större undersökning per år (BPI) och följer upp med 1-2 mindre BI). BPI Indicator omfattar 21 frågor.

Implementering

Det är efter BPI undersökningen det stora arbetet börjar och för att stötta kan vi erbjuda BPI Implement. En metodik som säkerställer att BPI resultatet omsätts till praktisk handling kopplat till företagets affär på ett snabbt, enkelt och tydligt sätt. Med hjälp av kraftfulla verktyg och utbildning av våra professionella coacher kan ni effektivt arbeta med de förbättringsområden BPI har indikerat.

Tydliga och bestående beteendeförändringar kräver en genomtänkt process och kontinuitet, enstaka insatser rinner tyvärr ofta ut i sanden. Med hjälp av BPI Implement etablerar du en kraftfull process i ledningsgruppen men också hos alla ledare. Vår pedagogik med hjälp av träningskort skapar en bra och enkel dialog som sätter fingret på både styrkor och begränsningarna i teamet.

Implementering
Medarbetarsamtals verktyg

Medarbetarsamtal

BPI Dialogue är ett medarbetarsamtals verktyg som är framtaget för att coacha och utveckla varje medarbetare och ledare så att de växer och frigör sin potential. Syftet är också att varje ledare förstår sina medarbetares utvecklingsbehov bättre och därmed kan de coacha dem på ett bättre sätt. Samtalen ska också generera tydliga mål som sedan medarbetaren själv omsätter i en tydlig handlingsplan.

BPI Dialogue är utvecklad från BETA’s medarbetarundersökning BETA Performance Index (BPI) och följer samma enkla tydliga struktur som mätningen vilket gör att verktyget är lätt att ta till sig både för ledaren och medarbetaren.

Digital plattform för prestationsutveckling

BPI Flow kan ses som en verktygslåda där du och dina medarbetare får ta del av BETA Team Performances verktyg och material. Genom att samla verktyg, resultat och material på plattformen skapas automatiskt en gemensam struktur för er prestationsutveckling. En struktur som hjälper er att navigera & styra aktiviteter mot målen.

Digital plattform för prestationsutveckling
Kontakta oss

Skicka gärna ett meddelande/mail så återkommer vi så fort som möjligt.

Inte läsbar? Byt text. captcha txt