BPI Implement – En process som skapar förändringar i vardagen

Det är efter BPI medarbetarundersökningen det stora arbetet börjar och för att stötta kan vi erbjuda BPI Implement. En metodik som säkerställer att mätresultatet från BPI Index omsätts till praktisk handling kopplat till företagets affär på ett snabbt, enkelt och tydligt sätt.  Med hjälp av kraftfulla verktyg och utbildning av våra professionella coacher kan ni effektivt arbeta med de förbättringsområden BPI har indikerat.

Syftet med metodiken är att säkerställa att mätresultatet omsätts till praktisk handling.

För ledningsgruppen innebär det att utifrån behov i affärsplanen koppla dessa till mätresultat. Sedan sätta mål på de områden man upplever som kritiska i förhållande till företagets behov.

För ledarna innebär det att de skall ges kunskaper och verktyg för att kunna arbeta med resultatet i sitt team och kunna skapa nödvändiga beteendeförändringar i vardagen.

Tydliga och bestående beteendeförändringar kräver en genomtänkt process och kontinuitet, enstaka insatser rinner tyvärr ofta ut i sanden. Med hjälp av BPI Implement etablerar du en kraftfull process i ledningsgruppen men också hos alla ledare. Vår pedagogik med hjälp av träningskort skapar en bra och enkel dialog som sätter fingret på både styrkor och begränsningarna i teamet.

Tanken är att ytterligare stärka de saker vi är bra på men också fokusera på begränsningarna, vi tror på att små steg ofta skapar önskad förändring.

implement_table

Så här går BPI Implement till

  • Team

    Utifrån resultatet från BPI undersökningen så går teamet igenom diskuterar vad ni gör bra och om det är något ni bör utveckla.

  • Ledarskap

    Utifrån ledarskapsresultatet från BPI undersökningen så diskuterar teamet ledarskapsfaktorerna och diskuterar vad ledaren gör bra och om det är något ledaren bör utveckla.

  • Individ

    Precis som tidigare så används team korten för att gå igenom individ faktorerna för att varje individ ska reflektera över sina styrkor och utvecklingsområden.

Kontakta oss

Skicka gärna ett meddelande/mail så återkommer vi så fort som möjligt.

Inte läsbar? Byt text. captcha txt