BPI Dialogue – Medarbetarsamtal som utvecklar medarbetare och ledare

BPI Dialogue är ett medarbetarsamtal som utvecklar varje medarbetare och ledare så att de växer och frigör sin potential.

Medarbetar-/Utvecklingssamtalet fyller en viktig funktion i både styrningen av företaget och utvecklingen av medarbetaren. Det är en viktig process som ofta genomförs knapphändigt eller inte genomförs alls. För att ett medarbetarsamtal ska kunna utföras på ett bra sätt måste det finnas en tydlig struktur och ledare som är utbildade i att hålla samtalet.

BPI Dialogue är ett medarbetarsamtalsverktyg som är framtaget för att coacha och utveckla varje medarbetare och ledare så att de växer och frigör sin potential. Syftet är också att varje ledare förstår sina medarbetares utvecklingsbehov bättre och därmed kan de coacha dem på ett bättre sätt. Samtalen ska också generera tydliga mål som sedan medarbetaren själv omsätter i en tydlig handlingsplan.

BPI Dialogue är utvecklad från BETA’s mätning BETA Performance Index (BPI) och följer samma enkla tydliga struktur som mätningen vilket gör att verktyget är lätt att ta till sig både för ledaren och medarbetaren.

För att göra medarbetarsamtalen ännu tydligare används en visuell pedagogik i form av en utvecklingsplan och kort med faktorer och stödfrågor. Det är ett tydligt och enkelt sätt att belysa det som fungerar bra och det som behöver utvecklas.

Medarbetarsamtal
BPI Dialogue

”Train the trainer”

Det är viktigt att ledaren är utbildad och har fått träna på att genomföra ett samtal innan det blir skarpt läge. Därför utbildas och certifieras alla ledare. I utbildningen går man igenom den övergripande strukturen för samtalet och har en fördjupad genomgång av utmanande frågeställningar, dessutom får ledarna öva/träna på att hålla ett samtal. Resultatmål – mål som är kopplade till organisationens/teamets resultatmål. Det är därför viktigt att ledaren har tagit fram förslag på resultatmål för medarbetaren.

Så här går ett samtal till

Innan samtalet är det viktigt att ledaren har en bra inblick i frågorna och kan exemplifiera händelser och situationer kopplat till varje medarbetare. Medarbetare ska också reflektera på ”Segrar” glädjeämnen och utmaningar sedan föregående samtal.

 • Historik

  I denna del går man igenom glädjeämnen och utmaningar som varit sedan det tidigare medarbetarsamtalet.

 • Min utveckling

  ”Min utveckling” är uppdelat i 3 delar. Individ (Det personliga ledarskapet), Team (Jag i teamet) och Kompetensutveckling. I de fall när ett samtal hålls mellan en ledare och ledare så skall medarbetaren reflektera över hans/hennes ledarskap utifrån de fem faktorerna i ledarskapet

 • Mål

  Samtalet ska generera i tre olika mål. Resultatmål (mål som är kopplade till organisationens/teamets resultatmål), Utvecklingsmål (Utifrån vad som valts som utvecklingsfokus i delen ”Min utveckling”) samt Kompetensmål.

 • Min ledares utveckling

  Syftet med denna del är att medarbetaren skall reflektera över ledarens ledarskap utifrån de fem faktorerna i ledarskapet. medarbetare lyfter fram det som är speciellt viktigt för honom/henne i både saker som ledaren bör fortsätta att göra, men också förslag på vad ledaren kan utveckla.