Vinnarkultur vs Hemarbete?

Frukostsamtal med våra kunder rörande utmaningar att leda företag i dessa tider. Olika bolag, olika förutsättningar, olika storlek, olika drabbade men hade ändå mycket gemensamma frågeställningar. Nästan två timmar flög iväg och här är några konklusioner av det som diskuterades;

 • Alla var ganska överens om att distansarbete funkar helt OK, men det är inte roligt att göra det till 100%. Man saknar sina arbetskamrater
 • Bra kontakt med egna teamet/avdelningen, men nästan ingen med andra avdelningar på företaget.
 • Den stora utmaningen var korttidsarbetet som flera var i nu, vilka jobbar för mycket, vilka jobbar för lite, hur hinna, hur prioritera.
 • Oftast bra effektivitet på kort sikt, men vad händer på lång sikt. Redan nu direkt efter sommaren börjar det bli svårt att få upp energinivåerna.
 • Bara köra rena digitala check-ins, hur mår du? vad händer för dig just nu, snarare än hur går det med dina projekt? Mer person, mindre prestation.
 • Större krav på närvarande Ledarskap – ”you can run but not hide” och dags att ställa större krav på Självledarskap hos alla.
 • Ohälsa och missbruk – enligt statistik så ser man ökningar på flera håll i samhället, svårare att fånga upp när man inte ses på arbetsplatser – hur hantera detta?
 • Moderna mål måste på plats – måldiskussioner och tydliga mål är A & O både för ledare och medarbetare, här är vi generellt sett dåliga i Sverige
 • Kom överens om regler, krav, förväntningar på de digitala kommunikationskanalerna och kanalerna – är det OK att köra webbmöten med vilken klädsel som helst etc…

Summa sumarum konstaterades att INVESTERA TID på företaget för denna typ av diskussioner. Alla företag och organisationer har sina egna förutsättningar.

Agria tränar på att utvecklas för att behålla tätpositionen

Vi får en pratstund med Patrik Olsson, VD på framgångsrika Agria Sällskapsdjur, kund hos BETA sedan 8 år. Vi fångar honom på ett av våra gemensamma ”träningsdygn” som börjar hos Anders Bagge och slutar på Johannesberg. Sakfrågorna denna gången har varit försäljning, skadereglering och gemenskap, men som Patrik uttrycker sig ”människorna bakom affärerna är det viktigaste och ska man utvecklas måste man våga ta sig tid att träna på att utvecklas, och det är det vi gör här idag”.

Vi tackar för fortsatt förtroendet att vara med och utveckla människorna och affärerna.

BETA Team Performance hjälper företag att frigöra medarbetarnas fulla potential och därmed bli mer lönsamma och framgångsrika. Med erfarenheter från näringslivet, den breda idrottsrörelsen och den prestationsorienterade elitidrotten förvandlar vi anställda till engagerade medarbetare.

Continue reading

Motivationsteorier – Att lyckas med en kulturförändring

-Företagsledningen måste inta rollen som företagets förändringsambassadörer och förstå att inga resultat uppnås på kort sikt. Om kulturen skall kunna genomsyra hela organisationen så att varje medarbetare tar sitt ansvar, är det viktigt med tydliga signaler från VD och ledningsgruppen

Många företagsledare pratar om vikten av engagemang, värdegrund och företagskultur. Många till och med förstår hur avgörande företagskulturen är för att höja kundnöjdheten och företagets lönsamhet. Företagskulturen är en avgörande framgångsfaktor eller som Peter Drucker, välkänd managementkonsult och författare formulerade det – ”Culture eats strategy for breakfast”.

Men trots all denna medvetenhet om engagemangets och företagskulturens betydelse för uppfyllandet av företagets nyckeltal så finns det en osäkerhet och handfallenhet bland många företagsledningar inför jobbet som krävs för att verkligen lyckas med en kulturförändring som ger mätbara resultat.

Peo Hartman är ansvarig för utvecklingen av affärskoncepten på BETA Team Performance. I sitt arbete utvecklar han metoder och verktyg för att öka engagemanget och stärka kulturen bland anställda på företag. Ett arbete som är förankrat i etablerade motivationsteorier.

– VD och ledningsgrupp måste ha arbetet med företagskulturen högt upp på sin agenda. Det är till och med helt avgörande att företagets VD måste brinna för dessa frågor om arbetet ska lyckas. Företagsledningen måste inta rollen som företagets förändringsambassadörer och förstå att inga resultat uppnås på kort sikt. Om kulturen skall kunna genomsyra hela organisationen så att varje medarbetare tar sitt ansvar, är det viktigt med tydliga signaler från VD och ledningsgruppen, berättar Peo.

 – Det finns inga genvägar, finns inte företagsledningens långsiktiga fokus så uppnås ingenting. Antingen går man helt in för detta eller så kan man lika gärna låta bli.

 Enligt Peo tar flertalet företag sig an arbetet med företagskulturen på endera ett av fyra olika sätt:

 • De är tveksamma till att arbeta med engagemang, värdegrund och företagskulturen, de är osäkra om det kommer att leda till något konkret och avstår.
 • De jobbar fram värdeorden pliktskyldigt men gör sedan ingenting med dem
 • De gör initialt allt enligt instruktionsboken men fullföljer inte arbetet på lång sikt
 • De går helhjärtat in i arbetet med företagskulturen och förstår vikten av att kontinuerligt fortsätta jobba med den varje dag

– Arbetet med företagskulturen är ett företags allra viktigaste strategiska projekt och bland det värsta man kan göra är att delegera allt till en extern konsult. En konsult som påbörjar arbetet men tyvärr även ett arbete som ofta helt avstannar då konsulten går vidare, säger Peo.

 -Det gäller för företagsledningen att utveckla former för förändring i vardagen. Former som skapar ett klimat och förutsättningar som gör det möjligt för medarbetarna att ta tag i sin egen förändring.

Motivationsteorier – Våga prata om styrkor och svagheter!

– All utveckling av ledare, team och individer handlar om tillit. Att våga lyssna och säga som det är. Att våga ge feedback. Men att ge feedback är utmanande. Ledare, team och individer fastnar i mönster varför samma problem har en tendens att återkomma år ut och år in utan att diskuteras och lyftas upp till ytan.

Continue reading

Motivationsteorier – Är du en betaversion av dig själv?

Självkännedom är att förstå sin personlighet, motivation och drivkrafter. Det är att ha förståelse för sina starka och svaga sidor, sina värderingar och beteendemässiga reaktioner.
Människor som har hög personlig självkännedom gör naturligare och säkrare val mot ett mål de eftersträvar. De är mer engagerade i vad de gör. Både privat och i arbetslivet.
– Vi har märkt en större efterfrågan på våra individprogram där fokus ligger på det personliga ledarskapet. I dessa program är självkännedom, självledarskap och självinsikt viktiga komponenter.

Continue reading

Motivationsteorier – Det lönar sig att bry sig

Ledare som visar tacksamhet, tillit och medkänsla (engelska ”Compassion”) kan hjälpa en organisation bli mer välfungerande, och i förlängningen mer lönsamt. Ett exempel på detta är stress, som idag anses vara något alla ska känna för att bli framgångsrika. Emma Seppälä, Ph.D. och Science Director på Stanford University menar istället att vi är lurade då vi tror att vi behöver stress för att lyckas. Negativ stress är kontraproduktivt vilket kan minska företagets produktivitet. Och en del av lösningen för att minska stressen i en organisation? Jo, omtänksamma ledare!

Continue reading

Tips, Att omsätta motivationsteorier i praktiken – Matchtröjan. Att ta företagets värderingar till verkliga beteenden.

-Idag är det en hygienfaktor för de flesta företag att ha formulerade värderingar. Tyvärr är det alldeles för få som sedan verkligen jobbar med dessa värderingar för att åstadkomma konkreta och önskvärda förändringar av medarbetarnas beteenden. Värderingarna blir en samling fina ord som inte engagerar. För de företag som istället satsar och jobbar med sina värderingar kan man se att de lyckas redovisa högre avkastning och tillväxt.

Continue reading

Bengt Baron om BETA Performance Index

BETA Performance Index är ett kraftfullt verktyg för att belysa ledarskapet och engagemanget i din organisation på ett snabbt, enkelt och tydligt sätt.
Tillsammans med Bengt Baron har vi tagit fram BETA Performance Index som fokuserar på organisationens prestationer inom tre områden; ledarskap, lag och individ. Mätningarna baseras på studier i högpresterande lag både inom näringslivet och idrotten.

Continue reading