Skip to content

Vi mäter och tränar
ledare, team & individer
för bättre prestationer.

Med Betas medarbetarundersökning mäter, analyserar och utvärderar vi hur din organisation mår. Vi erbjuder unika och agerbara underlag och program för utveckling av ledare, team och individer.

Vår process är enkel & tydlig

  • På endast 21 dagar har du svar på ert nuläge
  • Våra kunder har i genomsnitt en tillväxtökning på 12%
  • Det är ett uppskattat verktyg, 90% återkommande kunder

Med rötter från idrotten tar vi med oss tydligheten, enkelheten och inspiration i allt vi gör. Ingenting är så bra, att det inte kan bli bättre! För att bli bättre så behöver man träna. 

Mäta

Utan spaning ingen aning 

Inom idrotten är det en självklarhet att kontinuerligt mäta sin förmåga inom olika områden, alltid med ett enda tydligt syfte: att nå bättre resultat. 

Vi vet att det ger precis lika stark effekt när vi mäter våra förmågor inom näringslivet. Med vår mätning BPI, Business Performance Index, får ni ett tydligt resultat på bland annat styrkor och utvecklingsområden inom ledarskap, företagskultur, samarbetsförmåga och engagemang.  

Analysera

När mätningen är genomförd adderar vi en grundlig analys, där vi identifierar var det ger bäst nytta att göra insatser för utveckling av er verksamhet kopplat till de faktorer vi mäter.

Vi gör det enkelt för er att sortera i informationen och utifrån den erfarenhet och kunskap vi besitter ger vi er rekommendationer för vilka prioriteringar som är lämpliga för er att göra.  

Sätta i spel

När vi har ert resultat och analys kommer vi till den viktigaste delen, dvs att gå från ert nuläge till önskat läge – vi kallar det för att sätta mätningen i spel.

Med utgångspunkt från resultat och analys, utbildar vi ledarna inom företaget och ger verktyg kring prioriterade utvecklingsområden.  

Träna

Inom idrotten är en av framgångsfaktorerna att träna på det man vill bli bättre på, detsamma gäller naturligtvis i näringslivet. Tydligast inom idrotten är när man pratar om träningsmängd, teknikträning och så vidare.

Hur kommer det sig att vi då inte pratar om träning inom näringslivet? Det kan vara så enkelt att vi inte har formerna för det. Det är snarare så att vi har match varje dag och glömmer bort att träna. 

Intresserad? Kontakta oss om du vill veta mera

Kontakta oss