Skip to content

Så här gör vi!

Vi brukar stolt säga att vi är bryggan mellan idrott och näringsliv, och att vi gör det på idrottens vis. Varför gör vi det?

I tidernas begynnelse kanske det handlade mer om BETAs grundare Peter Wallin och Niklas Wikegårds inträde i näringslivet, och insikter om skillnader och outnyttjade möjligheter mellan de olika världarna.

Numera säger och gör vi det för att vi vet hur bra det kan bli, hur effektivt det kan göras och vilka potentialer som kan frigöras. Det har blivit vår starkaste drivkraft på BETA.

På idrottens vis

Även om vår bas finns i traditionell beteendevetenskap så har vårt mål varit att förmedla det på ett sätt som gör att det bli enklare att förstå, lättare att tillämpa och roligare att träna på. Därför har vi sammanfogat det med erfarenheter och forskning från elit- och bredddrotten. Sedan har vi slipat och förfinat detta de senaste 20 åren, allt för att fokuser på det som idrotten är bra på.

Vad är det då vi anser idrotten är bra på och unikt som inte görs i normala fall i näringslivet? Vi har identifierat 5 områden som vi hela tiden ser till att ha med i vad vi än gör:

Snacket i laget

Feedback, öppenhet & tillit, uppföljning, utvärdering, visa känslor

Stötta & peppa

Se & bekräfta, bry sig om, utmana, göra varandra bättre

Matchtröjan

Laganda, värderingar, tillhörighet, stolthet ​

Energi & Inspiration

Fira segrar, drömmar, lära av andra, fysiologi ​

Match & träning

Förberedelser, prestation, utveckling, potentialen, inga genvägar – öva, öva, öva ​

Vi har en egen princip för att hela tiden hålla oss med idrottens enkla språk och metoder. Allt vi gör ska gå att tillämpa med S.E.T, dvs snabbt, enkelt, tydligt. Våra metoder, modeller och träningar följer alla S.E.T för bästa resultat.

I både näringsliv och idrott handlar det sist och syvende om att skapa resultat. Därför säger vi inte att det är bra om det är dåligt. Vi ger feedback på beteenden och prestationer direkt i syfte att bli bättre. Prestationerna är det som skapar rätt resultat.

Snacket i laget

Inom idrotten tas snacket naturligt i omklädningsrummen, innan träningen, under träningen, efter träning, innan match, under match, efter match. Varför så ofta? Jo, för att ta i anslutning till det man tränar på eller när något inte funkar som det ska. Eller för att det funkar grymt bra.

I näringslivet samlar vi på oss och tar det på nästa medarbetarsamtal…Inget ont om medarbetarsamtal, men de räcker inte om vi vill utvecklas agilt och kontinuerligt. Hur skulle det se ut inom idrotten? Du får feedback på ditt tränande om 6 månader inför OS?

Med snacket i laget byter vi bilder och tar steg framåt varje dag.

I näringslivet pratar vi mer resultatorienterat om vart vi ska, inte så mycket om hur vi tar oss dit. Hur kan vi utveckla oss som individer och lag – som ett team. Hur kan vi arbeta på ett annat sätt inom teamet för att vi ska bli bättre? När vi sitter ner som team har vi oftast en agenda som ramar in oss, väldigt sällan vi pratar om något annat om det inte är ett uppenbart problem.

En trygg spelplan

Vi ger er förutsättningarna. Med våra processer skapar vi en trygg spelplan. Vi lotsar ledare genom de olika stegen inom ramen, men kanske också utanför sin comfortzon. Vi ger verktyg som enkla för alla att använda ofta.

Sätta i spel

En värdegrund som hänger på väggen eller en medarbetarundersökning som ligger på nätet lär inte åstadkomma speciellt mycket. Vi lämnar ingenting utan att sätta det i spel, det är ju själva grejen. Ni ska ju bli bättre och ni ska klara er på egen hand, därför sätter vi alltid saker och ting i spel innan vi lämnar.

Vi tränar er

För att bli bra på något måste du träna. I alla våra modeller tränar vi dig på det du vill bli bättre på. Tyvärr tränar vi alldeles för lite i vardagen, något som måste ändras om man vill utvecklas.

Vi utgår alltid från ditt utgångsläge, där du befinner dig. Få in träningen i vardagen, våga avsätta tid. Det finns inga genvägar. Precis som med fysisk träning. 

Vi tränar för att få bättre prestationer. För att veta om vi blir bättre måste vi följa upp. Det gör vi på en rad olika sätt, inte minst med vår mätning, BPI. Utan spaning ingen aning.

 

Starka idrottsprofiler

Profilerna i vårt nätverk, såväl idrottsprofiler som andra profiler, tillför ett djup i våra program och träningsdagar, de breddar våra perspektiv och dessutom älskar de att köra fysiska träningspass med grupperna.

De ger ofta en extra dimension genom sina inspirerande framgångshistorier i med- och motgång. Ger perspektiv på vad som krävs för att bli världsmästare, hur man jobbar med både kropp och knopp för att lyckas, och de bidrar alltid med mycket energi och fokus.

För dig som verkligen vågar, se till att låta en profil utmana ditt team eller hela organisation på riktigt

Fysiskt och digitalt

Vårt fokus är att ni ska få ett så bra resultat som möjligt med oss. Därför kombinerar vi helst fysiska träningar där vi träffas, med digitala live sändningar eller rena on-demand lösningar. Det ger oss en möjlighet att träna oftare men med mindre insats varje gång. Det gör att ni blir bättre på det ni ska bli bättre på, snabbare, enklare och med bättre resultat. Ett bättre slutresultat på kortare tid helt enkelt, eller om man så vill snabbare ”time to market” som man pratar om i andra branscher.

 

Till vår hjälp har vi enkla digitala verktyg och plattformar som gör det lätt att få in i vardagen. Inga få stora kliv utan konstant rörelse mot målet. Vi kan självklart köra helt digitala program om omständigheterna kräver.

Inspirerande träningsdagar

Det vi lägger stor vikt vid och är stolta över är hur vi lägger upp en träningsdag, oavsett om den sker fysiskt eller digitalt. Det handlar om att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att få en inspirerande, energifull och lärorik träningsdag, där kunskapen stannar kvar. Vi varvar hela tiden olika inslag för en bra pulsering och hög aktivitetsnärvaro, och det innehåller oftast nedan inslag:

  • In- & utcheckning
  • Fysisk aktivitet med en idrottsprofil
  • Inspirationsföreläsningar och avsnitt av profiler
  • Processutbildning
  • Workshops, bikupor, redovisning och erfa-utbyten
  • Praktisk träning på det som lärs ut
  • Energiövningar
  • Tävlingar
  • Rätt mat och fika för tillfället

Vi ser till att avsluta med en plan för hur deltagarna kan praktisera de nya kunskaperna i sin vardag redan dagen efter. Sätt alltid i spel!

Med fokus på världsklass

Vi mäter alltid våra träningsdagar och tar feedback från våra kunder för att hela tiden utvecklas och hålla en hög nivå (leva som vi lär). Sedan vi började mäta har vår genomsnitts NPS legat på 70.

*NPS-skalan går från -100 till +100 och ett NPS-värde som är positivt uppfattas oftast som bra och ett värde över 50 anses som utomordentligt.