Skip to content

Sätta medarbetarundersökningen i spel > Business Performance Index

Vi sätter mätningen i spel.

Vad gör man med mätresultatet?

Vår erfarenhet är att många är nöjda bara med att ha genomfört sina medarbetarundersökningar och inte använder dem för att vidareutvecklas. Det vill vi ändra på.

Med resultat, analys och rekommendationer som grund har vi en tydlig process och konkreta verktyg för att arbeta med det ni vill och behöver utveckla. 

Det man vill bli bra på behöver man också träna på. Hur kommer det sig att vi då inte pratar om träning inom näringslivet? 

Det kan vara så enkelt att vi inte har formerna för det. Det är snarare så att vi har match varje dag och glömmer bort att träna. 

En tydlig process och konkreta verktyg för att implementera resultatet av medarbetarundersökningen

Vi tränar er i att träna er organisation

Vi sätter mätningen i spel genom att träna ledarna på hur de ska återkoppla resultatet i sina respektive team och få saker att hända.

Träningen tar en halvdag och ledarna får och lär sig enkla verktyg, därefter är ledarna redo att träna med sina team. 

Start till nuläge

0 dagar

På endast 21 dagar har du svar på ert nuläge

Tillväxtökning

0 %
Våra kunder har i genomsnitt en tillväxtökning på 12%

Renewals

0 %

Det är ett uppskattat verktyg, 95% återkommande kunder

Intresserad? Kontakta oss om du vill veta mera

Kontakta oss