Skip to content

Implementering

Vad händer efter en mätning?

När ni har ert resultat, analys och rekommendationer kommer vi till den viktigaste delen, dvs att gå från ert nuläge till önskat läge.

Vi har en tydlig implementeringsprocess och konkreta verktyg för att arbeta med det ni vill och behöver utveckla. Vi kallar det för att vi sätter mätningen i spel.

Varför gör vi en implementering?

Implementeringen är för oss det viktigaste steget i att återkoppla ert resultat. Det är ett sätt att ge feedback till det som framkommit i mätningen och tillsammans påbörja ert gemensamma arbete för att skapa förändring.

Syftet är att få medarbetare och ledare på företaget att byta bilder och förstå varför det ser ut som det ser ut på företaget. Det är ett sätt att engagera och involvera alla för att prata om hur vi jobbar och i framtiden vill jobba tillsammans.

Implementeringen är ett fantastiskt effektivt och enkelt verktyg för att få saker att hända på företaget. Alla får känna sig involverade och tillsammans får ni alla koll på hur vi ska arbeta tillsammans för att skapa den utveckling vi vill ha.

Hur går implementeringen till?

1. Börja med en mätning

Processen startar alltid med en mätning. Ni får ert resultat tillsammans med analys och rekommendationer.

Med utgångspunkt i ert resultat använder vi oss av vår implementeringsprocess för att påbörja arbetet mot att hamna i ert önskade läge.

2. Träna ledarna

Vi sätter mätningen i spel genom att träna ledarna på hur de ska återkoppla resultatet i sina respektive team.

Träningen tar en halvdag och ledarna får och lär sig enkla verktyg, därefter är ledarna redo att träna med sina team. 

3. Skapa utveckling

När ni väl har lärt er processen för att sätta mätningen i spel så är det bara att fortsätta träna för att skapa utveckling baserat på de fokusområden ni tillsammans kommit fram till. 

Våra medarbetarundersökningar

Intresserad? Kontakta oss om du vill veta mera

FAQ

När mätningen är genomförd och ni har ert resultattar vi hjälp av implementeringsprocessen för att konkretisera vilka de viktigaste områdena att arbeta med är. Medarbetarna får då tillsammans diskutera fram vad de vill fokusera på.

Implementeringsprocessen är ett av de viktigaste verktygen vi har för att skapa engagerade medarbetare. Processen är en uppföljning av mätningen i syfte att skapa förändring samtidigt som vi gör medarbetarna delaktiga i hur vi ska nå våra önskade resultat.

Implementeringsprocessen fungerar på våra mätningar BPI BaseBPI Indicator och BPI Onboarding.  

För att göra implementeringen så enkel och tydlig som möjligt så använder vi oss av våra kortlekar. Där står det tydligt beskrivet vad varje faktor innebär och gör det enkelt och visuellt tydligt för medarbetarna att tillsammans komma fram till vad som ska prioriteras. 

Kontakta oss