Skip to content

Personligt ledarskap

Kan du rabbla dina 3 viktigaste drivkrafter när du väcks mitt i sömnen? Då har du check på en av de viktigaste faktorerna för personligt ledarskap, du vet vad som får dig att gå igång – ”what makes you tick”.

Att veta dem är en sak. Att nyttja dem är en annan. Hur ser du till att dina styrkor kommer teamet och företaget till godo? Hur nyttjar du dem för egen skull?

Vi tränar kring förmågor som: drivkrafter, styrkor, fysiologi, effektivitet, mental styrka och förmåga att bygga relationer.

Erfarenheten visar att det jag tycker om att göra och det jag är bra på ofta går hand i hand, och då växer också engagemanget och resultaten med det.

Några av våra kunder som jobbar med personligt ledarskap

bauhaus_jearsy
agria_tröja
3stepIT_jearsey
zeta_jearsey
delavel_jearsy
ework_jeasey

Personligt ledarskap kan ses ur två perspektiv

  1. För att kunna leda andra så behöver man kunna leda sig själv.
  2. För att kunna spela sitt bästa jag behöver du ha koll på dina egna drivkrafter

Det är alltså ett grundfundament, ju mer man har koll på sig själv, desto bättre kan man bidra på rätt sätt. I Individprogrammet får du bl.a. lära dig om Goda dagliga vanor, vad är viktigt för dig för att bli mer effektiv och produktiv, något som är en starkt framgångsfaktor för elitidrottare.

En av de tre viktigaste motivationsfaktorerna för människan är att lyckas. Att koppla företagets mål till mina personliga mål gör att jag ökar tillfällena att lyckas.

Personligt ledarskap syftar till att individen ska öka sitt eget ansvar för sin utveckling och företagets, och samtidigt förflyttas från jag måste till jag vill.  

Case: Bauhaus

Under ett år har Bauhaus Sveriges 20 högsta chefer tränats för att utveckla sitt eget personliga ledarskap. Behovet har varit att dessa personer bättre ska leda företaget och få bättre styrning av verksamheten ut i varuhusen.

Personligt ledarskap är ett kraftfullt verktyg för att stärka sitt eget ledarskap. Om jag i större grad kan leda mig själv får jag mer kunskap att leda andra.

Självkännedom har varit en av de viktigast faktorerna att jobba med. Den är också svårast och det handlar om att ta fram var och ens drivkrafter och värderingar på ett väldigt konkret sätt. Skapa bilden av mig själv tydligare och bättre styra vilka sammanhang jag ska vara i och inte.

Faktorn relationer har fortsatt på samma tema och där tog vi fram Mitt personliga varumärke och kommunikation. Ledarna blev medvetna om hur de uppfattas och presentera hur de vill bli uppfattade, något som leder till att kunna ta medvetna val.

I programmet har vi också använt inspiration från olika idrottsstjärnor som Bauhaus redan har ett  samarbete med, ex Maria Pietilä Holmner (alpint), Anders Södergren (längdskidor), Aron Andersson (äventyrare, föreläsare).