Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur BETA samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och skyldigheter gentemot oss, samt våra skydligheter gentemot dig. Du skall alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

BETA är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar via vårt kontaktformulär på vår hemsida eller genom annan kontakt med oss. Som personuppgiftsansvarig ansvarar BETA för att all behandling av personuppgifter och information sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsbiträden

Det kan hända att BETA, inom vårt dagliga arbete, använder oss av så kallade personuppgiftsbiträden. Vi gör detta för att garantera kvalitén i våra produkter, så som hemsidan. Varje personuppgiftsbiträde vi använder oss av har skrivit avtal med oss och vi försäkrar dig att din information är skyddad.

Nyhetsbrev

Den information vi behandlar för att du ska kunna prenumerera på vårt nyhetsbrev är endast din e-post. Vi använder oss av tredje parten Mailchimp för att skicka ut nyhetsbrev och din e-post sparas på vårt konto i deras system. Du kan läsa mer om hur de hanterar personuppgifter här.

Du kan när som helst avprenumerera från nyhetsbrevet, och din e-post försvinner då från våra listor, dock kan den finnas sparad på annat ställe med annat syfte.

Kontaktformulär

Den information vi behandlar kring dig på vår hemsida är endast de uppgifter du väljer att dela med dig av via våra kontaktformulär. Informationen vi samlar in krypteras och skickas till ansvarig personal hos BETA. Beroende på vilket syfte du ansöker om kontakt behöver vi samla in olika uppgifter för att kunna besvara din förfrågan.

Dina uppgifter sparas i våra e-post register för att vi ska kunna kontakta dig igen och svara på eventuella frågor och ärenden. All din information behandlas enligt GDPR och förs inte vidare eller säljs till tredje part, om du inte skriftligen skickar en förfrågan eller samtycker till detta. Du kan inte kontakta oss via våra formulär om du inte godkänner dessa villkor.

När behandlar vi uppgifter om dig?

Samtliga personuppgifter används för att besvara förfrågningar om vår verksamhet samt tillhandahålla och utföra de tjänster BETA erbjuder.

Vem har tillgång till uppgifterna?

All din information behandlas enligt GDPR och BETA säljer eller för aldrig vidare någon information till obehörig tredje part.

Sparande av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Alla uppgifter lagras i enhet med GDPR.

Kontakt och förfrågningar

Har du frågor kring vårt integritetsskydd är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till BETA eller fylla i kontaktformuläret på denna sida.

Du alltid kontakta oss och begära ett registerutdrag på de uppgifter vi har kopplade till dig. Vill du att vi raderar alla uppgifter informerar du oss om detta och förutsatt att inga ärenden kvarstår tar vi bort din information från våra system.

Jag har en förfrågan gällande integritet

    Ja