Värdegrund

Vad betyder egentligen era ord på väggen?

Att skapa och leva efter en värdegrund handlar inte om vad ni har för ord på väggen, utan snarare om betydelsen och vilka beteenden som är kopplade till det ni säger. Er värdegrund är en av de absolut mest underskattade delarna för att få kraft ur en organisation. Det ger ett tydligt mandat och ram till alla medarbetare i hela organisationen att fatta beslut och agera på egen hand. Bristen på en värdegrund som är satt i spel kan äventyra ett helt företags förtroende och i förlängningen hela eller delar av sin business.

Vi har en enkel och tydlig modell för att ta fram en bra värdegrund för er verksamhet. Vi ser till att den utformas så att den leder till förändringar i beteenden. På så sätt kan vi hela tiden ge feedback på hur väl vi lever värdegrunden, och det är där vi har framgångsfaktorn. Att den sätts i spel och används löpande, för annars hamnar den bara på väggen igen.