Skip to content

Ledarskap

60% av resultatet hos ett företag är beroende av ledarskapet. Hur ska vi skapa förutsättningar för ett starkt och närvarande ledarskap?

Ledare inom idrotten har endast ett mål och det är att se till att frigöra så mycket potential som möjligt i laget och hos varje enskild idrottare. Vi har valt samma ansats i vårt ledarskapsprogram och tränar ledarna med samma mål, att optimera lagets prestationer. En bra ledare är tydlig med sina förväntningar och närvarande i sitt ledarskap. Det finns inga genvägar.

Vi pratar gärna om prestationer med omtanke. Om vårt fokus är att göra varandra bättre och vår inställning är att göra det med omtanke, då kan vi i vårt ledarskap ge tydlig och utvecklande feedback på prestation. På riktigt.

Vi utvecklar ledarna genom att träna dem i skarpa situationer där de får coacha sina team med hjälp av dialogverktyg som BETA tagit fram med idrotten som förebild. Feedback är det mest kraftfulla verktyget och det är avgörande att det görs på rätt sätt. Våra träningar och verktyg ger ledarna rätt förutsättningar att våga ge feedback för att skapa bättre prestationer och utveckla individerna i teamet.

Några av våra kunder

kronfagel
clearon_jearsy
boxon_jearsy
novair_jersey
schenker
lf_ost_jearsy

Feedback på ditt ledarskap

Genom mätningen BPI får du en tydlig feedback från dina medarbetare på ditt ledarskap. Utifrån det kan du fokusera på det som är viktigast i din utveckling genom programmets olika moduler inom det utvecklande ledarskapet.

Du kommer få insikter om dig själv och vad dina medarbetare tycker som är både spännande, utmanande och utvecklande och som kommer göra att du vill prioritera att lägga tid på ditt ledarskap

Case: Kronfågel - ledarskap

"Ledarskapet är avgörande för att lyckas utveckla en stark vinnarkultur"
Mats Hedlund
VD Kronfågel

För att lyckas med sin resa mot en vinnarkultur behövde Kronfågel först skapa ett starkt ledarskap som vilar på samma grund.

Det viktigaste med ledarträningarna vara att hitta en samsyn kring vilket ledarskap man vill ha inom Kronfågel men även bygga starka relationer mellan ledarna i hela företaget.

Fokus låg på att träna tillsammans, för att direkt kunna omsätta träningarna i praktiska handling.

Ledarprogrammet genomfördes i fem steg och innehöll självkännedom, vilken ledare vill jag vara, hur skapar man bästa förutsättningar för prestation, samt hur coachar vi laget och varje individ.