Skip to content

Ledningsgrupp

Vi analyserar era styrkor utifrån personligheter för att se hur ni bäst spelar laget, för att säkerställa att ni nyttjar er fulla potential och blir en strategisk ledning och inte bara ett rapporteringsforum

Syfte och mål med detta träningsprogram är att träna ledningsgruppen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. Gruppens mål, roller, spelregler, värderingar, kommunikation, utveckling och laganda. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras.

Vi tar er ifrån rapporteringsfällan till att bli en strategisk ledningsgrupp som arbetar med utvecklande frågor som tar er framåt och in i framtiden. Att skapa en trygghet i att utmana varandra för att skapa konstruktiva och framåtriktade lösningar och beslut.

Ni som ledningsgrupp har som helhet ansvaret för att driva utvecklingen av bolaget framåt.

Några av våra kunder som tränar ledningsgrupp

siemens_jearsy
europcar_jearsy
capgemeni_jearsy
arla_jearsey
atg_jearsy
uc_jersey

Hur gör vi?

Vi gör det genom att ni lär känna varandras styrkor och svagheter, era beteenden och hur ni med den kunskapen spelar laget på bästa sätt. För ni är ett team med ett gemensamt ansvar att driva företaget framåt, egentligen mer än det ansvar ni har för er egen funktion i denna kontext. Tyvärr är detta det största hindret till att ledningsgruppen utvecklas över huvud taget.

Ofta landar vi också i att tillsammans omdefiniera mål, strategier och kanske hela Affärsplaner då det uppdagas att de inte stödjer det ni vill åstadkomma på ett optimalt sätt.

Case: Siemens

"Extra viktigt att träna nu i denna föränderliga värld. Alla ställer nu om till digitala processer vilket kräver nytt tänk, nya arbetssätt och framför allt TRUST"
Mats Friberg
VD Siemens Industry Software i Norden

Siemens ledningsgrupp identifierade behovet av att träna ledningsgruppen för att frigöra mer av teamets potential. Vi startade med att mäta ledningsgruppen genom BPI Survey för att få ett nuläge. Det visade att gruppen redan från början var högpresterande, och man vill fortsätta att ligga i topp.

Varje träningsdag har börjat med ett fyspass med olika idrottsprofiler. Dessutom har de själva valt att lägga ett ordinarie ledningsgruppsmöte i anslutning till dessa dagar som dag två.

Mellan de olika träningsdagarna har vi jobbat med vår digitala plattform, Evolve, som en PT som peppat, skickat inspirationsfilmer, påminnelser och fokusuppgifter, s.k. Time Outs.

Förutsättningar och i viss mån behovet förändrades också under resans gång i samband med pandemin som slog till i början av programmet. Det har också inneburit att många delar av programmet körts i olika digitala former.

Då vi alltid utvärderar alla träningsdagar får vi också en tydlig och bra feedback att utvecklas på. Dessa träningarna har fått en mycket hög NPS och några spontana kommentarer som;  ”att vi som team men även personligen står oss/mig väldigt bra på samtliga benchmarkade punkter”, ”att det går arbeta med digitala verktyg!” och ”bra att tydliggöra vilka målsättningar vi har och varför”.

Efter programmets avslut kommer en ny mätning att genomföras för att mäta förflyttningen.