Skip to content

Medarbetarundersökningar

Agerbara insikter

Vår unika förmåga att mäta och analysera kultur och beteenden inom ledarskap, team och individnivå ger er möjligheten att driva prestationerna till nya höjder.

Våra medarbetarundersökningar erbjuder aktuella och agerbara insikter specifika för er organisation.

Vi strävar efter att skapa en grund för utveckling, där ni kan skapa de optimala förutsättningarna för framgång.

Engagerande arbetsmiljö

Genom att välja våra tjänster satsar ni på en engagerad och produktiv arbetsmiljö.

Vår breda portfölj av medarbetarundersökningar ger er möjlighet att identifiera drivkrafterna bakom er organisations framsteg och samtidigt finna områden för förbättring.

Forma en lysande framtid för ert företag genom att dra nytta av våra insiktsfulla verktyg och förvandla era mål till verklighet.

Agerbara insikter

Vår unika förmåga att mäta och analysera kultur och beteenden inom ledarskap, team och individnivå ger er möjligheten att driva prestationerna till nya höjder.

Våra medarbetarundersökningar erbjuder aktuella och agerbara insikter specifika för er organisation.

Vi strävar efter att skapa en grund för utveckling, där ni kan skapa de optimala förutsättningarna för framgång.

Vilken medarbetarundersökning passar er?

Hur går mätningen till?

Vi skickar ut mätningen digitalt, frågorna är enkla med förvalda alternativ. Frågorna är utformade för att fånga upp beteenden, eftersom det är något som går att förändra. Mätningarna tar mellan 5-20 min att svara på.

En bra svarsfrekvens är en förutsättning för en bra analys och vårt snitt är 93%

Varje ledare får en tydlig onepager på resultatet i sitt team. Ledarnas ledare får även en sammanställning över samtliga team och således en överblick över hela organisationen.

Flow

flow_slider1flow_slider1
flow_slider2flow_slider2

Rapporter

Se alla rapporter på respektive team och få en överblick av hela organisationen.
flow_slider3flow_slider3

Dokumentation

Dokumentera ert utvecklingsarbete, implementationer, medarbetarsamtal, feedback etc.
flow_slider4flow_slider4

Statistik

Skapa projekt för att se statistik över hur arbetet går och vem som gjort vad
flow_slider5flow_slider5

Fokusområden

Dokumentera och följ upp dina fokusområden

Intresserad? Kontakta oss om du vill veta mera

FAQ

En bra svarsfrekvens på en medarbetarundersökning är 90% och högre. Snittet för Betas kunder är 93%.  

Från det att mätningen går ut tills att vi presenterar resultatet för kund tar det ca 21 dagar. Vi ser till att samla in svaren från medarbetarna, analyserar och skapar rekommendationer till er som vi sen presenterar i samband med att ni får ert resultat.

Våra medarbetarundersökningar är alltid anonyma och medarbetarna kan känna att de kan besvara mätningarna med vetskapen att deras individuella svar inte kommer att redovisas. 

Absolut, med hjälp av vår benchmark så kan ni enkelt jämföra ert resultat med snittet på företagen som mäter med oss, direkt i er mätning. 

Våra medarbetarundersökningar finns på flera olika språk. Däribland svenska, engelska, norska, spanska, tyska, polska etc. 
Vi är flexibla och kan översätta mätningen till de språk ni önskar.
 

Kontakta oss