Skip to content

BPI Focus

När du verkligen vill få utväxling

BPI Focus hjälper er att fokusera på varje teams unika prioriteringar.

Här får ni möjligheten att skapa era egna anpassade medarbetarundersökningar baserat på varje teams behov. Ni väljer ut en faktor per ”ben” (Ledarskap, Team, Individ) och därefter vilka frågor under denna faktor som är relevanta för er att arbeta vidare med.

BPI Focus ger dig kraften att driva fram positiv förändring genom att tillåta varje team att välja och fokusera på de mest relevanta frågorna. Genom att involvera medarbetarna i beslutsprocessen skapas engagemang och en känsla av delaktighet.

Vad mäter vi i medarbetarundersökningen BPI Focus?

Vi mäter det utvecklande ledarskapet. Ledarskapet är otroligt viktigt för att utveckla medarbetarna och bidra till en sund arbetsmiljö. Det finns en stark koppling mellan ett bra utvecklande ledarskap och företagets resultat. 

Vi mäter faktorer som är viktiga för att få ett högpresterande team. Däribland arbetsprestationen och effektiviteten hos teamet som helhet. Det inkluderar saker som samarbete, värderingar,  kommunikationsklimat, roller och målsättningar.

Detta område mäter hur medarbetarna själva tar ansvar för sitt självledarskap i sitt arbete. Det inkluderar egenskaper som självkännedom, inre- och yttre effektivitet, mental styrka och relationer.

Det går även att välja till Engagemang, Nöjdhet & eNPS

Vi mäter engagemanget hos medarbetarna. Engagemanget kan handla om hur motiverade och involverade medarbetarna känner sig i sitt arbete och i organisationen som helhet.

Vi mäter nöjdheten hos medarbetarna. Nöjdheten kan handla om arbetsuppgifter, arbetsmiljö, arbetsrelationer och förmåner som helhet.

Detta är en mått på hur lojala och engagerade medarbetarna är och om de skulle rekommendera arbetsgivaren till andra människor.

Hur går mätningen till?

1. Välj fokusområden

Varje team får välja ut sina specifika fokusområden utifrån sitt egna unika resultat.

2. Jobba med ert fokus

För att åstadkomma en förflyttning är det viktigt att man jobbar med de valda fokusområdena. 

3. Skickar ut mätningen

Ni skickar ut undersökningen till respektive team, så ofta ni önskar. Frågorna är enkla med förvalda alternativ och utformade för att fånga upp beteenden.

4. Uppföljning

Ledaren samlar teamet och går igenom resultatet. Ni diskuterar förflyttning och utveckling framåt. 

Ni väljer sedan om ni ska fortsätta arbeta med samma fokusområden eller ersätta dem till nästa mätning.

Start till nuläge

0 dagar

På endast 21 dagar har du svar på ert nuläge

Tillväxtökning

0 %
Våra kunder har i genomsnitt en tillväxtökning på 12%

Renewals

0 %

Det är ett uppskattat verktyg, 95% återkommande kunder

Våra medarbetarundersökningar

Intresserad? Kontakta oss om du vill veta mera

FAQ

BPI Focus är ett värdefullt verktyg som används efter BPI Base-undersökningen. Det hjälper teamen att identifiera och välja de mest relevanta frågorna att fokusera på baserat på deras behov och diskussioner under BPI Implement-sessionen.

BPI Focus ger ditt team möjlighet att anpassa undersökningen efter era specifika behov. Genom att fokusera på de viktigaste frågorna kan ni skapa en mer målinriktad strategi för förbättringar och effektivt adressera utmaningar som kan påverka prestationen.

Absolut! BPI Focus ger er flexibiliteten att skapa anpassade undersökningar för varje team. Genom att låta varje team välja sina egna frågor, kan ni säkerställa att undersökningen speglar deras unika arbetsmiljö och behov.

BPI Focus ger er en mer djupgående och individanpassad insikt i era team och deras specifika utmaningar. Genom att välja rätt frågor att fokusera på kan ni skapa relevanta strategier och åtgärder för att förbättra prestationen och stärka företagskulturen.

Vi erbjuder omfattande support och vägledning för att implementera och maximera värdet av BPI Focus. Vårt team finns tillgängligt för att besvara frågor, erbjuda utbildning och hjälpa er att dra nytta av verktyget på bästa sätt för att uppnå era mål.

Kontakta oss