Skip to content

BPI Onboarding

Ny ledare på väg in?

Ge er nya ledare de bästa förutsättningarna för att lyckas.

BPI Onboarding ger er möjligheten att få en djupgående förståelse för vilka ledarbeteenden som era medarbetare eller team anser vara avgörande för en framgångsrik ledare.

Det är i grunden en BPI Base, men på ledarskapsfrågorna ber vi LG/teamet välja de viktigaste ledarskapsbeteendena de önskar hos sin nya ledare.

Mätningen hjälper er matcha ihop behov med beteenden, vilket förbättrar och förkortar tiden för den nya ledaren att komma in i matchen.

Vad mäter vi i medarbetarundersökningen BPI Onboarding?

Ni mäter det önskade ledarskapet hos den nya ledaren, vilket inkluderar fem faktorer.

Den nya ledaren får viktiga insikter i vilka behov organisationen har gällande ledarskap.

Den nya ledaren får insyn i de faktorer som är viktiga för att skapa högpresterande team. Det inkluderar saker som samarbete, värderingar,  kommunikationsklimat, roller och målsättningar.

Detta område mäter hur medarbetarna själva tar ansvar för sitt självledarskap i sitt arbete. Det inkluderar egenskaper som självkännedom, inre- och yttre effektivitet, mental styrka och relationer.

Detta är en mått på hur lojala och engagerade medarbetarna är och om de skulle rekommendera arbetsgivaren till andra människor.

Vi analyserar den befintliga arbetskulturen och hur den påverkar medarbetarna och deras arbetsprestation.

Här mäter vi vilken typ av arbetskultur medarbetarna önskar i framtiden.

Vi mäter engagemanget hos medarbetarna. Engagemanget kan handla om hur motiverade och involverade medarbetarna känner sig i sitt arbete och i organisationen som helhet.

Vi mäter nöjdheten hos medarbetarna. Nöjdheten kan handla om arbetsuppgifter, arbetsmiljö, arbetsrelationer och förmåner som helhet.

Hur går mätningen till?

1. Samla in & Informera

Vi samlar in uppgifter om organisationsstrukturen och ansvarig skickar ut information till teamet som ska svara på medarbetarundersökningen.

2. Skicka ut

Vi skickar ut undersökningen till vald målgrupp. Frågorna är enkla med förvalda alternativ och utformade för att fånga upp beteenden. 

3. Analysera

Vi sammanställer, analyserar och skapar välutformade rekommendationer för den nya ledaren. En bra svarsfrekvens är en förutsättning för en bra analys och vårt snitt är 93%.

4. Presentera

Vi presenterar resultat och slutsatser för den nya ledaren. Resultatet presenteras i form av en tydlig onepager där den nya ledaren enkelt kan ta reda på vad som önskas av ledaren, likväl som behoven inom organisationen.

Start till nuläge

0 dagar

På endast 21 dagar har du svar på ert nuläge

Tillväxtökning

0 %
Våra kunder har i genomsnitt en tillväxtökning på 12%

Renewals

0 %

Det är ett uppskattat verktyg, 95% återkommande kunder

Våra medarbetarundersökningar

Intresserad? Kontakta oss om du vill veta mera

FAQ

Det finns flera utmaningar med att anställa en ny VD. Med BPI Onboarding ges den nya ledaren värdefulla insikter kring vad era medarbetare och team anser vara avgörande för en framgångsrik ledare. Likaså får denne även uppgifter vad som fungerar i organisationen och vad som behöver utvecklas och fokuseras på. 

Absolut! Vi tror att BPI Onboarding är ett utmärkt verktyg för rekryteringsbyråer att använda sig av i rekryteringen av högt uppsatta chefer och VD:ar. Mätningen hjälper till att matcha ihop era kandidater med medarbetarnas önskemål och behov. Likväl som att öka chanserna för en framgångsrik rekrytering där den nya VD:n får kunskaper som kortar ner startsträckan för denne att komma in i matchen.

Kontakta oss