Skip to content

BPI Social S

Hur hållbar är er sociala arbetsmiljö?

BPI Social S hjälper till att säkerställa att ni har en arbetsplats som är trygg och inkluderande.

Social Sustainability identifierar era styrkor och områden för förbättring gällande bland annat jämställdhet, mångfald och arbetslivskvalitet. Genom att investera i era medarbetare skapar ni en hållbar framtid där människor kan blomstra.

BPI Social S är ett komplement till BPI Base där ni kan se till att ni har koll på vad ni behöver för att bygga en inkluderande arbetsplats där folk kan växa och trivas.

Vad mäter vi i medarbetarundersökningen BPI Social S?

Vi mäter arbetskvaliteten på ert företag i form av respekt och rättvisa samt anställdas välmående, inklusive förebyggande av trakasserier, mobbning, och fysiska besvär för en tryggare arbetsplats.

Ni får insikter om ledarnas förmåga att lösa konflikter och ge nödvändigt stöd, skapa en stöttande arbetsmiljö och främja effektivt teamarbete.

Mätningen belyser möjligheterna som finns till personlig utveckling på företaget och arbetsplatsens flexibilitet.

Hur går mätningen till?

1. Samla in & Informera

Vi samlar in uppgifter om organisationsstrukturen och ansvarig skickar ut information till teamet som ska svara på medarbetarundersökningen.

2. Skicka ut

Vi skickar ut undersökningen till vald målgrupp. Frågorna är enkla med förvalda alternativ och utformade för att fånga upp beteenden. 

3. Sammanställa

Vi sammanställer resultatet. En bra svarsfrekvens är en förutsättning för en bra analys och vårt snitt är 93%.

4. Presentera

Vi presenterar resultatet för er, normalt sätt för ledningen. Resultatet ser ni både på företagsnivå, likväl som på de olika teamen.

Start till nuläge

0 dagar

På endast 21 dagar har du svar på ert nuläge

Tillväxtökning

0 %
Våra kunder har i genomsnitt en tillväxtökning på 12%

Renewals

0 %

Det är ett uppskattat verktyg, 95% återkommande kunder

Våra medarbetarundersökningar

Intresserad? Kontakta oss om du vill veta mera

FAQ

Syftet med BPI Social S är att mäta medarbetarnas trivsel, motivation och utvecklingsmöjligheter för att främja social hållbarhet på arbetsplatsen.

BPI Social S ger er insikter om medarbetarnas perspektiv och behov. Genom att förstå dessa kan ni implementera åtgärder för att skapa en trygg, inkluderande och motiverande arbetsmiljö som främjar social hållbarhet och engagemang.

Absolut! BPI Social S går att addera till nästan vilken annan mätning som helst för att komplettera exempelvis ert BPI Base resultat med frågor som berör social hållbarhet på arbetsplatsen.  

Kontakta oss