Skip to content

BPI Values

Hur väl fungerar just er värdegrund?

Vi mäter just er unika värdegrund, era spelregler och önskade beteenden kopplade till den.

Er värdegrund spelar en avgörande roll för att skapa en stark och hållbar organisation. Den ger riktning, styr beslutsfattande, främjar en positiv arbetsmiljö och trovärdig image samt uppmuntrar till etiskt och ansvarsfullt beteende.

Genom att arbeta aktivt med att förankra och levandegöra värdegrunden kan organisationen bygga en stark grund för framgång på både kort och lång sikt.

Vad mäter vi i medarbetarundersökningen BPI Values?

Vi mäter er unika värdegrund

BPI Values går ut på att vi sätter upp en mätning som är helt unik för ert företag och er befintliga värdegrund. Frågorna är kopplade till de beteenden som era värdeord är baserade på och besvaras enkelt på samma sätt som våra andra mätningar. 

Mätningen är till för att hjälpa er se hur väl ni lever era ord på väggen!

Skapa/revidera er värdegrund

Har ni ingen befintlig värdegrund eller känner ni att era ord på väggen börjar kännas lite förlegade?

Med vår värdegrundsprocess tar vi tillsammans fram er nya värdegrund och ser till att ni aktiverar den genom BPI Values.

Hur går mätningen till?

1. Samla in & Informera

Vi samlar in uppgifter om er värdegrund och organisationsstruktur. Ansvarig skickar ut information till teamet som ska svara på medarbetarundersökningen.

2. Skicka ut

Vi skickar ut undersökningen till vald målgrupp. Frågorna är enkla med förvalda alternativ och utformade för att fånga upp beteenden. 

3. Analysera

Vi sammanställer, analyserar och skapar välutformade rekommendationer. En bra svarsfrekvens är en förutsättning för en bra analys och vårt snitt är 93%.

4. Presentera

Vi presenterar resultat och slutsatser för er. Varje ledare får en tydlig onepager på resultatet på sitt team. Ledarnas ledare får även en sammanställning över samtliga team och således en överblick över hela organisationen.

Start till nuläge

0 dagar

På endast 21 dagar har du svar på ert nuläge

Tillväxtökning

0 %
Våra kunder har i genomsnitt en tillväxtökning på 12%

Renewals

0 %

Det är ett uppskattat verktyg, 95% återkommande kunder

Våra medarbetarundersökningar

Intresserad? Kontakta oss om du vill veta mera

FAQ

Vi samlar in allt material från er egen unika värdegrund, era värdeord och tillhörande spelregler. Detta görs sedan om till frågor som ni får besvara för att vi ska kunna ge er svar på hur väl er värdegrund efterlevs.

Har ni ingen aktiv värdegrund eller en som behöver revideras, så hjälper vi er att ta fram en helt ny värdegrund som passar det ni tillsammans vill uppnå.  

Kontakta oss