Skip to content

Medarbetarundersökning > Mäta - Business Performance Index

Vi mäter och tränar
ledare, team & individer
för bättre prestationer

Mäta

Vi vill alltid börja med en mätning

Med rötter i idrotten har vi tagit med oss tydlighet, enkelhet och inspiration i allt vi gör. Vi är övertygade om att man måste veta var man står för att kunna fokusera på rätt saker, därför rekommenderar vi alltid att man börjar med en mätning.

 

 

One Page is all you need,
One Page to find your potential,
One Page to take the next step

Med vår medarbetarundersökning får ni ett resultat som visar era styrkor och utvecklingsområden inom ert ledarskap, teamens prestation och det personliga ledarskapet. Vi mäter även er företagskultur och hur starkt engagemanget är. 

Mätningen ger värdefulla insikter över vad ledare, team och individer i din organisation behöver för att nå sina mål. 

Från start till resultat

Vi skickar ut mätningen digitalt, frågorna är enkla med förvalda alternativ. Frågorna är utformade för att fånga upp beteenden, eftersom det är något som går att förändra. Mätningen tar ca 20 min att svara på.

En bra svarsfrekvens är en förutsättning för en bra analys och vårt snitt är 93%. Varje ledare får en tydlig onepager på resultatet i sitt team. Ledarnas ledare får även en sammanställning över samtliga team och således en överblick över hela organisationen.

Våra mätningar

Start till nuläge

0 dagar

På endast 21 dagar har du svar på ert nuläge

Tillväxtökning

0 %
Våra kunder har i genomsnitt en tillväxtökning på 12%

Renewals

0 %

Det är ett uppskattat verktyg, 95% återkommande kunder

Flow - Vår digitala plattform för rapporter, dokumentation och statistik

Flow
Rapporter
Dokumentation
Statistik
Utveckling

Intresserad? Kontakta oss om du vill veta mera

Kontakta oss