Motivationsteorier – Är du en betaversion av dig själv?

 i Inspiration, Nyhetsbrev

– Självkännedom och självinsikt är en av de viktigaste egenskaperna bland framgångsrika ledare. Hur ska man kunna leda andra om man inte kan leda sig själv?

Nyckeln till personlig framgång handlar mycket om god självkännedom.

Självkännedom är att förstå sin personlighet, motivation och drivkrafter. Det är att ha förståelse för sina starka och svaga sidor, sina värderingar och beteendemässiga reaktioner.

Människor som har hög personlig självkännedom gör naturligare och säkrare val mot ett mål de eftersträvar. De är mer engagerade i vad de gör. Både privat och i arbetslivet.

– Vi har märkt en större efterfrågan på våra individprogram där fokus ligger på det personliga ledarskapet. I dessa program är självkännedom, självledarskap och självinsikt viktiga komponenter.

Det berättar Peo Hartman som är ansvarig för utvecklingen av affärskoncepten på BETA Team Performance. I sitt arbete utvecklar han metoder och verktyg för att öka engagemanget bland anställda på företag. Ett arbete som är förankrat i etablerade motivationsteorier.

– Självkännedom och självinsikt är en av de viktigaste egenskaperna bland framgångsrika ledare. Hur ska man kunna leda andra om man inte kan leda sig själv? Om man inte har förståelse för hur man påverkar andra runtom omkring sig såsom det egna teamet och kollegorna?

I medarbetarundersökningen BPI, BETA Performance Index, mäts det personliga ledarskapet. I den av BETA genomförda studien ”Världsklass” understryks betydelsen av självkännedom som en faktor för framgång. I studien jämförs svenska elitidrottsklubbar och BPI-resultaten från företag och organisationer inom näringslivet. En slutsats är att självkännedom hos idrottare eller medarbetare är något som tydligt förenar de mest framgångsrika aktörerna inom idrott och näringsliv.

– Medvetna människor söker sig aktivt till klubbar, företag och organisationer för att de delar värderingar och för att de brinner för deras visioner och ambitioner. Dessa klubbar, företag och organisationer är också medvetna i sina rekryteringar av nya idrottare eller medarbetare, säger Peo.

– Av denna anledning är det därför viktigt för företag och organisationer att uppmuntra sina medarbetare, och framförallt ledarna, att undersöka sina personliga drivkrafter för att få bättre självkännedom. Ta nästa steg i din personliga utveckling och bli den bästa versionen av dig själv!

Vadå en betaversion av mig själv?

En betaversion är inom programvaruutveckling ett datorprogram som fortfarande är under utveckling men är tillräckligt bra för att det anses uppfylla merparten av de ställda kraven. En betaversion fungerar OK men har ändå tydlig förbättringspotential.

Nya inlägg
Kontakta oss

Skicka gärna ett meddelande/mail så återkommer vi så fort som möjligt.

Inte läsbar? Byt text. captcha txt