-Företagsledningen måste inta rollen som företagets förändringsambassadörer och förstå att inga resultat uppnås på kort sikt. Om kulturen skall kunna genomsyra hela organisationen så att varje medarbetare tar sitt ansvar, är det viktigt med tydliga signaler från VD och ledningsgruppen

Många företagsledare pratar om vikten av engagemang, värdegrund och företagskultur. Många till och med förstår hur avgörande företagskulturen är för att höja kundnöjdheten och företagets lönsamhet. Företagskulturen är en avgörande framgångsfaktor eller som Peter Drucker, välkänd managementkonsult och författare formulerade det – ”Culture eats strategy for breakfast”.

Men trots all denna medvetenhet om engagemangets och företagskulturens betydelse för uppfyllandet av företagets nyckeltal så finns det en osäkerhet och handfallenhet bland många företagsledningar inför jobbet som krävs för att verkligen lyckas med en kulturförändring som ger mätbara resultat.

Peo Hartman är ansvarig för utvecklingen av affärskoncepten på BETA Team Performance. I sitt arbete utvecklar han metoder och verktyg för att öka engagemanget och stärka kulturen bland anställda på företag. Ett arbete som är förankrat i etablerade motivationsteorier.

– VD och ledningsgrupp måste ha arbetet med företagskulturen högt upp på sin agenda. Det är till och med helt avgörande att företagets VD måste brinna för dessa frågor om arbetet ska lyckas. Företagsledningen måste inta rollen som företagets förändringsambassadörer och förstå att inga resultat uppnås på kort sikt. Om kulturen skall kunna genomsyra hela organisationen så att varje medarbetare tar sitt ansvar, är det viktigt med tydliga signaler från VD och ledningsgruppen, berättar Peo.

 – Det finns inga genvägar, finns inte företagsledningens långsiktiga fokus så uppnås ingenting. Antingen går man helt in för detta eller så kan man lika gärna låta bli.

 Enligt Peo tar flertalet företag sig an arbetet med företagskulturen på endera ett av fyra olika sätt:

  • De är tveksamma till att arbeta med engagemang, värdegrund och företagskulturen, de är osäkra om det kommer att leda till något konkret och avstår.
  • De jobbar fram värdeorden pliktskyldigt men gör sedan ingenting med dem
  • De gör initialt allt enligt instruktionsboken men fullföljer inte arbetet på lång sikt
  • De går helhjärtat in i arbetet med företagskulturen och förstår vikten av att kontinuerligt fortsätta jobba med den varje dag

– Arbetet med företagskulturen är ett företags allra viktigaste strategiska projekt och bland det värsta man kan göra är att delegera allt till en extern konsult. En konsult som påbörjar arbetet men tyvärr även ett arbete som ofta helt avstannar då konsulten går vidare, säger Peo.

 -Det gäller för företagsledningen att utveckla former för förändring i vardagen. Former som skapar ett klimat och förutsättningar som gör det möjligt för medarbetarna att ta tag i sin egen förändring.

Recommended Posts