Motivationsteorier – Det lönar sig att bry sig

 i Inspiration

– Det kallas för ”Compassion Leadership” och det lönar sig. Det visar forskning vid bland annat Stanford University.

Ledare som visar tacksamhet, tillit och medkänsla (engelska ”Compassion”) kan hjälpa en organisation bli mer välfungerande, och i förlängningen mer lönsamt. Ett exempel på detta är stress, som idag anses vara något alla ska känna för att bli framgångsrika. Emma Seppälä, Ph.D. och Science Director på Stanford University menar istället att vi är lurade då vi tror att vi behöver stress för att lyckas. Negativ stress är kontraproduktivt vilket kan minska företagets produktivitet. Och en del av lösningen för att minska stressen i en organisation? Jo, omtänksamma ledare!

Slutsatserna från denna och andra studier visar att ett närvarande och omtänksamt ledarskap bidrar till en bättre fungerande organisation. Det ökar produktiviteten och ger bättre resultat.

-Våra egna studier visar resultat som stöttar dessa slutsatser.

Det berättar Peo Hartman som är ansvarig för utvecklingen av affärskoncepten på BETA Team Performance. I sitt arbete utvecklar han metoder och verktyg för att öka engagemanget bland anställda på företag. Ett arbete som är förankrat i etablerade motivationsteorier.

Alltsedan starten 2005 har BETA inspirerats av mötet mellan näringsliv och idrott. Hur skapas högpresterande individer och vinnande lag och vilka likheter och skillnader finns mellan näringslivet och idrotten? Svaret finns i ledarskapet. BETA Performance Index (BPI) är verktyget BETA använder för att mäta ledarskapet med avseende på fem faktorer eller beteenden:

  • Trovärdighet
  • Förmåga att inspirera
  • Förmåga att utmana
  • Förmåga att coacha
  • Omtanke

Med studien ”Världsklass” tar BETA Team Performance detta resonemang kring näringsliv och idrott ända in i mål.

-”Världsklass” är en omfattande studie där vi har tittat närmare på sju olika svenska elitidrottsklubbar och jämfört dem med BPI-resultaten i vår mätdatabas, resultat som är baserade på över 100 mätande företag och organisationer inom näringslivet. Målsättningen var att identifiera eventuella likheter och olikheter mellan näringslivet och idrotten och dra lärdom av det. Svaren vi fick var väldigt intressanta, säger Peo.

Det visade sig att den faktor som tydligast påverkade engagemanget och därmed i förlängningen prestationsnivån på ett företag eller i en organisation var ”Omtanke”. Något som bekräftar den tidigare nämnda forskningen vid Stanford University.

Det var även med avseende på omtanke som ledarskapet mellan idrotten och näringslivet skiljde sig mest. Ledarskapet är betydligt mer aktivt, närvarande och coachande inom idrotten. Dessa skillnader blir emellertid allt mindre då de allra mest framgångsrika idrottslagen och företagen jämförs.

-Vi kallar det ”Elite versus Elite” och här kan vi tydligt se att de mest framgångsrika inom såväl idrotten som näringslivet har ett ledarskap som är mer aktivt och närvarande och därmed visar mer omtanke. Kalla det en nödvändig framgångsfaktor för de som vill vara bäst.

-Det är helt enkelt lönsamt att vara en snäll chef, säger Peo.

Nya inlägg
Kontakta oss

Skicka gärna ett meddelande/mail så återkommer vi så fort som möjligt.

Inte läsbar? Byt text. captcha txt