Motivationsteorier – Våga prata om styrkor och svagheter!

 i Inspiration

– All utveckling av ledare, team och individer handlar om tillit. Att våga lyssna och säga som det är. Att våga ge feedback. Men att ge feedback är utmanande. Ledare, team och individer fastnar i mönster varför samma problem har en tendens att återkomma år ut och år in utan att diskuteras och lyftas upp till ytan.

BETA Team Performance har hjälpt åtskilliga företag och organisationer genomföra medarbetarunder-sökningen BPI Survey ” BETA Performance Index”. Resultatet av dessa mätningar visar påfallande ofta att området ”Feedback” får lägst score i förhållande till andra områden.

BPI Survey är ett verktyg för att mäta styrkor och svagheter men det är tydligt att man ofta inom företag inte har den tillit som krävs för att på ”riktigt” prata om varandras styrkor och svagheter.

– All utveckling av ledare, team och individer handlar om tillit. Att våga lyssna och säga som det är. Att våga ge feedback. Men att ge feedback är utmanande. Ledare, team och individer fastnar i mönster varför samma problem har en tendens att återkomma år ut och år in utan att diskuteras och lyftas upp till ytan.

Det berättar Peo Hartman som är ansvarig för utvecklingen av affärskoncepten på BETA Team Performance. I sitt arbete utvecklar han metoder och verktyg för att öka engagemanget bland anställda på företag. Ett arbete som är förankrat i etablerade motivationsteorier.

– För att lyckas skapa ett bra klimat och en kultur som uppmuntrar feedback krävs en vilja inom företaget och en trygghet för att åstadkomma en riktigt bra dialog som leder till utveckling.

Att våga prata om varandras styrkor och svagheter är svårt men BETA Team Performance strävar efter att göra det svåra lätt. Lösningen heter Lagdialogen!

BETA Team Performance erbjuder olika Lagdialoger, men syftet är alltid detsamma, att skapa tydliga former för bra och utvecklande samtal. Lagdialogerna ska skapa trygghet inom gruppen och används ofta när man vill arbeta med teamutveckling med utgångspunkt från företagets värdegrund. Lag-dialogerna är emellertid ett nyttigt och användbart verktyg för att främja diskussionen av alla typer av beteenden som påverkar teamets prestation.

Öppenhet och tillit är avgörande för att frigöra potentialen och skapa engagemang i en organisation och därmed även avgörande för att skapa ett mer framgångsrikt och lönsamt företag.

– Lagdialogen är en av våra äldsta och mest använda verktyg och de resultat vi uppnår är väldigt bra. Många av våra kunder berättar att de under och efter arbetet aldrig tidigare på företaget har upplevt att de så öppet vågat prata med varandra på det sättet, säger Peo.

Nya inlägg
Kontakta oss

Skicka gärna ett meddelande/mail så återkommer vi så fort som möjligt.

Inte läsbar? Byt text. captcha txt