Skip to content

Vad kul att du är intresserad av BETAs partnernätverk!​

Som partner blir du en del i vårt community – House of Performance. Här ges möjlighet att skapa nya affärer, inspirera och byta erfarenheter.

Öppnas i nytt fönster (Microsoft Bookings)

Vi har något riktigt bra – som vi vill dela

För snart 10 år sedan lanserade vi det som idag kallas BPI –Business Performance Index, en medarbetarundersökning med efterföljande process. Något vi tycker slår befintliga undersökningar med hästlängder när det gäller enkelhet, tydlighet och inte minst genomförandeeffekt. Denna vill vi nu dela med dig.

Vi är på en förändringsresa

BETA Team Performance grundades 1986 och har sedan början på 2000-talet varit verksamma som konsulter inom managementsektorn där vi främst jobbat med att utveckla organisationer och ledare för bättre prestationer.

Vår vision nu är att bli störst på medarbetarundersökningar i Sverige. Därför ändrar vi på vår egen affärsmodell och det är där du kommer in.

Vi bygger ett starkt partnernätverk

Vår nya affärsmodell innebär bl.a. att vi söker Partners som vill använda BPI som en del av sitt erbjudande till kund. Vår erfarenhet efter att ha kört BPI i snart 10 år är att vi har en stark plattform att skapa, bygga och vidareutveckla affärer utifrån.

Vårt mål nu är att öka antalet företag som använder BPI därför öppnar vi upp för Partners att sälja och leverera processerna runt medarbetarundersökningen (BPI) som en språngbräda för fler uppdrag hos kunden.

Vi vill skapa något nytt – något mer

Vi drivs, som så många i vår bransch, av en genuin önskan att bygga bra ledare, skapa framgångsrika team och hjälpa företag och organisationer till vinnande kulturer. 

Vi tror att Affärer är en lagsport och därför vill vi skapa förutsättningar för ett team, ett ekosystem som går utanför företagets gränser.

Därför skapar vi ett House of Performance!

Är du en partner till oss på BETA?

Vi tror det är viktigt både för dig och oss att vara tydliga med vad vi kan bidra med och vad vi önskar av en partner. Därför har vi satt upp några punkter som vi gärna ser att det är check på för bådas skull.

Vi tror att du eller ditt företag: