Performance Consulting – Teamutveckling. Ledarutveckling. Individutveckling

Affärer är en lagsport. Och som i alla lag, är det viktigt att alla presterar för att laget ska lyckas. Vi vet att ibland behöver ett företag göra punktinsatser för att det skall prestera bättre. Här har vi stor nytta av våra erfarenheter från näringslivet, den breda idrottsrörelsen och den prestationsorienterade elitidrotten.

BETA erbjuder kundanpassade tjänster inom teamutveckling, ledarutveckling och individutveckling. Vi arbetar med bland annat med företagsledningar samt HR- och försäljningsavdelningar för att skapa mer lönsamma och framgångsrika företag.

värdegrund

Värdegrundsarbete

För dig som behöver arbeta fram en ny värdegrund, revidera eller sätta värdegrunden i spel.

Genom att få en levande värdegrund ökar engagemanget, som i sin tur bidrar till att ni når era mål och vision. Dessutom ger en levande värdegrund ökad effektivitet, stolthet och ett starkare varumärke. Värdegrundsarbete kräver kontinuitet, vi tränar ledarna i våra verktyg så att de kan fortsätta hålla värdegrunden i spel.

Träna laget / Teamutveckling

För dig som vill höja lagets prestation, införa en rak kommunikation och tycker att en gemensam värdegrund är viktig.

Syfte och mål med att träna hela laget är att utveckla en stark vinnarkultur för att höja den totala prestationen och engagemanget i företaget. Du får medarbetare som känner stolthet att tillhöra ett företag med en stark vinnarkultur.

Vinnarkultur formas av ett Högpresterande lag med Högpresterande individer och ledare. Våra träningsprogram bygger på att frigöra potential, ge ledarna verktyg så att de kan leda den fortsatta utvecklingen.

Teamutveckling
Ledarutveckling

Träna ledarna / Ledarutveckling

För dig som vill att ledarna tar ett större ansvar för sin egen och andras utveckling, ledare som är duktiga på att kommunicera och skapa engagemang i gruppen.

Syfte och mål träningarna är att utveckla högpresterande ledare, vilket är den absolut viktigaste nyckeln för ett framgångsrikt företag. De får insikt, mod och verktyg för att gå först, leva kulturen och göra andra bättre.

Vi jobbar med det utvecklande ledarskapet som bidrar till att medarbetarna utvecklas över tid och bidrar till ett bättre resultat.

Träna ledningsgruppen / ledningsgruppsutveckling

Vi jobbar med ledningsgruppens utveckling, vilken typ av grupp är ni eller bör ni vara? Bollplank eller en strategisk ledning? Vi analyserar era styrkor utifrån personligheter för att se hur ni bäst spelar laget.

Syfte och mål med detta träningsprogram är att träna ledningsgruppen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. Gruppens mål, roller, spelregler, värderingar, kommunikation, utveckling och laganda. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras.

Ledningsgrupp
Individutveckling

Personligt ledarskap

Är du intresserad av att öka prestationen hos dina medarbetare?

25% av affärsresultatet kan direkt hänvisas till det emotionella klimatet i företaget. Engagerade och självmotiverade medarbetare ger ökad produktivitet och lönsamhet.

Syfte och mål med att träna ”jaget” är att öka prestationsförmågan och frigöra den potential som varje individ har – ”Att bli sitt bästa jag”. Vi skapar ökad självinsikt och väcker vinnarinstinkt.

Vi tränar kring förmågor som: drivkrafter, styrkor, fysiologi, effektivitet, mental styrka och förmåga att bygga relationer.

Metodik

BETA:s träningsupplägg bygger på studier kring högpresterande lag inom idrotten. De visar att de avgörande faktorerna för framgångsrika lag är konkret värdegrund, aktiv kommunikation med återkoppling, tydliga mål med en gemensam ambitionsnivå, tydliga roller, bra ledarskap och laganda.

Inom idrotten får vi lag och stjärnor att prestera maximalt. Att vinna och nå mål är utmaningen. För att lyckas krävs motivation, träning och förståelse för sin egen roll i laget – precis som i ett företag. Genom att använda idrottens tydliga språk och värderingar kan även näringslivet öka prestationen och nå målen på ett bättre sätt.

Med många lyckade samarbeten under årens lopp vet vi att det är ett vinnande koncept även för näringslivet.

Kontakta oss

Skicka gärna ett meddelande/mail så återkommer vi så fort som möjligt.

Inte läsbar? Byt text. captcha txt