”Sponsring har för mig fått en ny dimension”

– Det började med att vi sponsrade Hockeyligan. Men vi ville göra något mer av vårt sponsorskap – förankra det i organisationen. Parallellt gick vi igenom att namnbyte och behövde lansera vårt nya varumärke både internt och på den svenska marknaden.
Mikael Öberg är vd för Ramirent. Tillsammans med BETA tog han fram idén med Matchtröjan som fick en väldigt stark symbolik för att alla på Ramirent tillhörde samma företag.
BETA arrangerade aktiviteter lokalt runt om i landet som genomfördes i en roadshow på elitseriens hockeyarenor. I roadshowen deltog även hockeyspelare, och vid varje stopp samlades de lokala medarbetarna på Ramirent för att under en heldag gå igenom vad nya Ramirent skulle stå för.

Värdegrunden hämtades från hockeyn
– Våra värderingar hämtade inspiration från hockeyn. Kraftfullt, offensivt och laganda var viktiga ledstjärnor för oss. Värderingarna diskuterades internt och vi förklarade varför vi sponsrar hockeyn. På eftermiddagen kom inspiratörer från Hockeyligan och det var kul för oss alla att träffa dem bakom kulisserna, så att säga. Hela arrangemanget var oerhört uppskattat och lyckat.

Gav en större känsla för företaget
Snart var det dags att ta nästa steg. Den framgångsrika roadshowen hade gett resultat och ledningen märkte att medarbetarna hade fått en större känsla för företaget. Nästa tema blev Matchstaven och en personaltidning med namnet Matchbladet togs fram. Ramirent byggde vidare på sponsorskapet och fortsatte konsekvent att arbeta med värdegrunden.

Kost och hälsa ger bättre prestation
Ramirents ortsansvariga involverades mer aktivt och fick gå igenom ledarskapsutveckling. Den här gången breddades temat till att också omfatta kost och hälsa som idrotten har stor kunskap om.

– Vi delade ut gåstavar och arrangerade en vandring med olika stationer på vägen där vi diskuterade vidare kring värdegrunden, och vikten av att ta hand om kost och hälsa för att orka med. Den här gången deltog inspiratörer som Maria Akraka, Malin Ewerlöw, Tomas Gustavsson och Martin Lidberg.
Hälsotemat har också lett till att Ramirent uppmuntrar medarbetare att träna och delta i Betas Klassiker där de cyklar Siljan runt med Roberto Vacchi, åker Vasaloppet och avslutar med Midnattsloppet i Stockholm.

Klarspråk med egen Code of conduct
Förändringsprocesser och arbete med att bygga en starkare företagskultur är långsiktiga projekt. För Ramirent fortsatte arbetet med nästa tema – Hemmamatch. Nu utvecklades värdegrunden till en Code of conduct som Ramirent kallar Klarspråk.

Den vägleder medarbetarna i frågor om jämställdhet, etniska tillhörigheter och vilket uppträdande som är accepterat bland medarbetare och i samarbetet med kunder och leverantörer.
– Att bara göra en regelbok är alldeles för mekaniskt. Vi vill aktivt jobba med värdegrunden för att alla konkret ska få förståelse för hur vi ska tillämpa reglerna. Normsättning är ofta en omdömesfråga.

Dags att bjuda in kunder
När det interna arbetet började falla på plats bjöd Ramirent in ett urval kunder till aktiviteterna.

– För att förmedla vårt arbetssätt till våra kunder arrangerade vi en hockeyturnering där vi spelade hockey tillsammans. För att belysa vårt arbete med värdegrund och Klarspråk medverkade också några välkända hockeydomare som berättade hur de håller ordning på spelet och reglerna. På kvällen hade vi gemensam middag och alla kunde ställa frågor till domarna om hur och på vilken grund de hade fattat besluten ute i rinken.
Som ett led i arbetet med att bygga starkare relationer med omvärlden arrangerar Ramirent också aktiviteter tillsammans med sina strategiska leverantörer.
Kraftsamlar med en helhetsleverantör
För Ramirent är det en fördel att samordna aktiviteterna med en leverantör för hela koncernen istället för att sprida ut resurserna på olika lokala alternativ. Det skulle leda till en totalt sett större kostnad – och mindre effekt. Kraftsamlingen internt med en leverantör ger stora synergieffekter. – Det är oerhört värdefullt för oss att arbeta med en enda leverantör som klarar av att hålla i alla trådarna för ledarutveckling, events och kreativa idéer. De känner oss, följer vår organisation och vår värdegrundsutveckling. De vet vad vi behöver och anpassar aktiviteterna så att det fungerar perfekt. Allt hänger ihop och har en röd tråd.

Mätbara resultat som når målen
Att ha trevligt tillsammans är förstås ett bra syfte, men målet måste också vara mätbart och synligt på sista raden. Mikael Öberg sammanfattar utfallet:

– Vi mäter kontinuerligt resultat, kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet. Resultatet är entydigt – de mål och nyckeltal vi satte upp för 2007 har vi nått i hela landet, och det är oerhört tillfredsställande.

Liknande referenser
 • EasyPark AB
  EasyPark AB
  BETA Performance Management Kommunikation Ledarskap Medarbetarundersökning Teamutveckling Värdegrund
 • ClearOn
  ClearOn
  BETA Performance Management Individutveckling Ledarskap Medarbetarundersökning Teamutveckling Värdegrund
 • Intersport Sverige AB
  Intersport Sverige AB
  Teamutveckling Värdegrund
 • Skandia Elevator AB
  Skandia Elevator AB
  BETA Performance Management Värdegrund
Kontakta oss

Skicka gärna ett meddelande/mail så återkommer vi så fort som möjligt.

Inte läsbar? Byt text. captcha txt

Agria djurförsäkringar