Är det något vi har lärt oss under vår resa tillsammans med BETA så är det betydelse av att främja dialogen mellan och inom vår ledning, våra team och bland våra medarbetare

”When Quality Counts”, ett uttryck som används på Skandia Elevator för att beskriva ett av de mervärden företagen erbjuder. Men även ett skäl till att företaget valde BETA Team Performance för att utveckla en ny medarbetarundersökning som ett steg i att bygga ett vinnande lag.

Skandia Elevator är ett familjeägt företag i tredje generationen, verksamma inom jordbrukssektorn. Sedan 104 år erbjuder Skandia Elevator mjukvarulösningar och produkter för transport av spannmål som säljs via ett nätverk av återförsäljare. Företaget med huvudkontor i Vara, har 100 anställda och omsätter cirka 220 miljoner kronor varav 80% går på export, huvudsakligen inom Europa.

Jonas Larsson är vice VD, produktionschef och en av företagets ägare.

– Samarbetet med BETA Team Performance började med att vi 2016 rekryterade en ny HR-chef som hade erfarenhet av att arbeta med BETA. Under samma period hade vi börjat se över vår medarbetarundersökning som inte längre kändes relevant för vårt företag och verksamhet. Vi träffade BETA som presenterade sitt koncept kring ”Ledarskap-Team-Individ” och att bygga vinnande lag. Allt kändes helt rätt för oss, berättar Jonas.

Det första steget i samarbetet var att genomföra en kick-off då hela företaget fick möjlighet att diskutera och definiera företagets värdegrund. Detta följdes under hösten 2016 av den första BPI-mätningen. 

– Vi gör vi alltid våra BPI-mätningar under hösten. Är man i jordbruksbranschen så är det alltid fullt upp under våren och sommaren, säger Jonas.

-Resultaten från mätningen 2016 visade att vi hade en uppfattning om vårt företag som inte visade sig stämma, allt var inte så bra som vi trodde. I vissa team agerade vi helt enkelt inte i enlighet med våra värderingar. Vi behövde därför ge ledarna och organisationen ett verktyg för att jobba med och våga prata om resultatet från denna första BPI-mätning.

En serie olika aktiviteter med syfte att främja dialogen på företaget introducerades. Medarbetarna indelades i olika team som skulle genomföra minst tre olika sittningar om vardera tre timmar för att diskutera företagets värdegrund och vilket ansvar varje enskild medarbetare har för att uppfylla denna. I detta arbete användes bland annat de av BETA utvecklade kortleken.

-Är det något vi har lärt oss under vår resa tillsammans med BETA så är det betydelse av att främja dialogen mellan och inom vår ledning, våra team och bland våra medarbetare, säger Jonas.

Under 2017 och 2018 fortsatte arbetet med utbildningar där ledningsgruppen och företagets produktionschefer, totalt 10 personer, deltog.

Utöver höstens återkommande BPI-mätningar har Skandia Elevator även infört BPI Indicator. Dessa halvtidsmätningar syftar till att undersöka att det pågående arbetet går i rätt riktning och uppnår önskade resultat. Vid senaste halvtidsmätningen kompletterades undersökningen med frågor kring företagets arbetsmiljö och psykosociala miljö såsom kränkning och mobbning. Tuffa frågor som är svåra att prata om.

Ett annat BETA-verktyg som Skandia Elevator använder är BPI-Flow, en digital plattform som på ett strukturerat sätt ger medarbetarna enkel tillgång till BETA Team Performance samtliga verktyg, hjälpmedel och material.

Härnäst ska höstens BPI-mätning analyseras och rapporteras. Ett arbete som ska vara klart i januari-februari 2019.

-Vi är väldigt nöjda med samarbetet med BETA Team Performance. Det återstår emellertid ännu mycket att jobba med i vårt värdegrundsarbete och vilket ansvar som ligger hos våra chefer och medarbetare. I ett nästa steg ska vi nu inkludera resultaten från våra BPI-mätningar i medarbetar-samtalet. Allt för att utveckla vårt lag och skapa ett vinnande team, avslutar Jonas.

skandia_ref
Jonas Larsson Skandia Elevator
Jonas Larsson, ägare och vice VD Skandia Elevator
Liknande referenser
 • EasyPark AB
  EasyPark AB
  BETA Performance Management Kommunikation Ledarskap Medarbetarundersökning Teamutveckling Värdegrund
 • ClearOn
  ClearOn
  BETA Performance Management Individutveckling Ledarskap Medarbetarundersökning Teamutveckling Värdegrund
 • Intersport Sverige AB
  Intersport Sverige AB
  Teamutveckling Värdegrund
 • MIPS AB
  MIPS AB
  BETA Performance Management
Kontakta oss

Skicka gärna ett meddelande/mail så återkommer vi så fort som möjligt.

Inte läsbar? Byt text. captcha txt

Gamla Uppsala Buss