-De verktyg för utvecklingen av ledarskapet som BETA Team Performance använder är väldigt intuitiva och ger oss en möjlighet att långsiktigt kunna ta över projektet internt.

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftbolag som ägs av kommunerna i Flen, Katrineholm och Vingåker. Företaget ansvarar för produktionen och distributionen av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten, produktion och försäljning av fordonsgas samt avfallshantering.

Företaget har cirka 80 anställda och Björnar Berg är företagets VD.

-Det var under första halvåret 2017 som vi beslutade oss för att dra igång en ledarutbildning. Syftet var att identifiera förbättringsområden inom organisationen på lednings-, team och individnivå. Målsättningen var att engagera samtliga anställda i arbetet med att skapa en genomsam plattform för ledarskapet på alla nivåer, berättar Björnar.

I jakten på en lämplig leverantör var det viktigt att Sörmland Vatten själva skulle kunna jobba vidare med ledarutbildningen även efter att den valda konsulten hade avslutat sitt uppdrag. Valet föll på Thomas Viksberg som samarbetar med BETA Team Performance.

-De verktyg för utvecklingen av ledarskapet som BETA Team Performance använder är väldigt intuitiva och ger oss en möjlighet att långsiktigt kunna ta över projektet internt. Dessutom var upplägget med inbokade heldagar och kontinuerlig uppföljning med ledare och anställda perfekt för oss, säger Björnar.

Den första BPI-mätningen genomfördes under hösten 2017 och samtliga anställda medverkade.

-Vilka förbättringsområden fanns det och hur skulle vi ta dessa undersökningsresultat vidare i konkreta handlingar? Vi ville lära oss något vi inte tidigare visste om vår organisation och vårt ledarskap, fortsätter Björnar

Uppföljningen genomfördes i två omgångar där all personal på företaget involverades. Varje chef har haft möten med sina respektive team men samma metodik har konsekvent och genomgående använts. Under februari-april 2018 har arbetet fortsatt med fokus på företagets värdegrund. Nästa uppföljning för ledningen sker i slutet på maj.

-Thomas har hela tiden funnits med och coachar våra chefer antingen direkt på plats eller via telefon. Han har gjort ett riktigt bra jobb.

Under hösten planerar Sörmland Vatten att genomföra nästa BPI-mätning samt en ledarträning med fokus på medarbetarsamtalet.

-Felet många företag och organisationer gör är att de släpper sådana här satsningar och initiativ alldeles för tidigt. Allt har en tendens att stanna av om man inte driver på. Ett är säkert, jag kommer inte att släppa detta, poängterar Björnar.

-Jag ingår i ett VD-forum och har presenterat och rekommenderat BETA Team Performance och BPI för mina kollegor med uppmaningen att våga satsa på detta. Vi har intervjuat våra chefer och medarbetare inom organisationen och återkopplingen visar unisont att saker och ting har förbättrats på vårt företag och att alla är väldigt nöjda. Alla har kännedom om vårt ledarskapsinitiativ och uppskattar det. Även styrelsen, avslutar Björnar.

sormland_vatten_ref
Liknande referenser
 • EasyPark AB
  EasyPark AB
  BETA Performance Management Kommunikation Ledarskap Medarbetarundersökning Teamutveckling Värdegrund
 • ClearOn
  ClearOn
  BETA Performance Management Individutveckling Ledarskap Medarbetarundersökning Teamutveckling Värdegrund
 • Intersport Sverige AB
  Intersport Sverige AB
  Teamutveckling Värdegrund
 • MIPS AB
  MIPS AB
  BETA Performance Management
Kontakta oss

Skicka gärna ett meddelande/mail så återkommer vi så fort som möjligt.

Inte läsbar? Byt text. captcha txt