Skip to content

Agria

Agria med Patrik Olsson i spetsen har valt att kontinuerligt träna olika team för att säkerställa en stark kultur och att lagen utvecklar sin prestationsförmåga.  

Tillväxtteamet har varit ett prioriterat team som under många år tränat för att kunna fortsätta vara högpresterande. Fokus har varit att utveckla öppenhet och tillit i teamet och man har arbetat hårt för att etablera ett tydligt ”VI” perspektiv: ”jag vinner när laget vinner”.  

Tillväxtteamet är viktigt för Agrias utveckling och har varit avgörande för Agrias positiva resultat. Idag är de ett högpresterande lag som fortsätter att träna för att de alltid tror att de kan ta ett steg till. Patrik har alltid prioriterat utveckling av människor då han är övertygad att det är avgörande för det ekonomiska resultatet. 

Publicerat 2017