BETA har en bra ansats som är lagom komplicerat varför alla ledare och medarbetare på ett företag eller i en organisation lätt och snabbt kan ta till sig det

Bygg-Ole Servicecenter AB, mer känt kort och gott som Bygg-Ole, är en av de ledande leverantörerna inom byggmaterialhandel för proffs och konsumenter i Stockholmsområdet. Det familjeägda företaget har drygt 200 anställda och omsätter totalt 700 miljoner kronor på sina fyra anläggningar i Nacka, Värmdö, Saltsjö-Boo och Märsta. 2020 firar Bygg-Ole 75 årsjubileum.

Mats Hedlund är sedan 2017, VD på Bygg-Ole och tillika familjeföretagets första externa VD. Mats har jobbat med Peter Wallin och Peo Hartman på BETA Team Performance till och från under hela 15 år.

– BETA har en bra ansats som är lagom komplicerat varför alla ledare och medarbetare på ett företag eller i en organisation lätt och snabbt kan ta till sig det, berättar Mats.

Värderingsstyrt ledarskap och hur företagets värdegrund påverkar företagets och medarbetarnas prestationer är något Mats brinner för.

– Ledarskapet är väldigt viktigt för mig men min erfarenhet är att man behöver jobba med dessa frågor hela tiden. Egentligen blir vi aldrig klara då förutsättningarna hela tiden ändras och målsättningarna riktas om. Detta kräver investeringar i tid och pengar men det lönar sig och ger resultat och så är det riktigt roligt, säger Mats.

– Man måste tro på värdet detta ger för att lyfta ut personalen från produktionen.

Som VD på Bygg-Ole inleddes ett samarbete med BETA med fokus på att utveckla ledningsgruppen som vid tidpunkten nyligen hade omgrupperats. Det var viktigt att alla förstod den egna rollen men även alla andras roller i ledningsgruppsarbetet.

Nästa steg var att introducera BETA Performance Index, BPI. BPI är en medarbetarundersökning som ger ett svar på var begränsningarna finns inom företaget på såväl lednings-, team- som individnivå. Målsättningen var att söka svar på följande frågor:

  • Vilka områden behöver företaget utveckla för att bli mer framgångsrikt?
  • Hur förankrat är företagets värdegrund och kultur på företaget?
  • Vilka förväntningar bör och kan ställas på medarbetarna i utvecklingsarbetet?

Arbetet är fortfarande i ett stadium då det är nytt inom organisationen men under hösten 2018 kommer två samlingar av ledningsgruppen, liksom tre samlingar av den övriga ledningen, att arrangeras. De senare med syfte att diskutera företagets värdegrund.

I ett nästa skede ska bland annat BPI Flow, en digital plattform för att styra och utveckla prestationen på företaget, implementeras.

– Det vi vill åstadkomma ger sig inte självt. Jag har för länge sedan kommit till insikten att man måste jobba med gruppen och frågor kring utvecklingsarbetets syfte och målsättning, tillit och roller för att lyckas, säger Mats.

– Bara för att det inte är några konflikter så innebär det inte att gruppen fungerar och dess prestationer är så bra som de kan vara. Vi delar denna tro med BETA och det är därför vi alltid jobbar mot ett gemensamt mål.

bygg_ole_ref
mats_byggole
Mats Hedlund, VD Bygg-Ole

Related Works