Skip to content

ClearOn

ClearOns arbete med medarbetarna

ClearOn började med att använda BPI Dialogue, ett verktyg för medarbetarsamtal för att coacha och utveckla medarbetare och ledare. BPI Dialogue har genomförs en gång per år under första kvartalet med en uppföljning ett halvår senare. Ett tillfälle då resultat-, kompetens- och utvecklingsmål kopplade till företagets eller det egna teamets mål följs upp. Samtliga anställda har haft BPI Dialogue samtal som genomförts av tio särskilt utsedda ledare på företaget. 

Företaget började se tydliga värdeskapande effekter av arbetet. Vid BPI mätningen i mars 2019 uppvisade BPI nyckeltalen en av de största mätbara positiva förändringarna man hade sett på Beta Team Performance.  

”Vårt arbete har verkligen börjat ge de önskade förändringarna och resultaten. Mätningen i mars gav oss ett kvitto på detta från medarbetarna och det var väldigt trevligt att få. Vår BPI Index är numera grönt inom 2 av 3 delområden”, säger Fd. VD Pontus. 

ClearOn har därefter även fokuserat på att arbeta med kommunikationsklimatet i gruppen med huvudtemat – gemensam feedback. Hur ger och tar man emot feedback? Vilka utmaningar står gruppen inför för att bli bättre på att ge konstruktiv feedback? 

”Vi har precis avslutat företagets bästa kvartal sedan starten för drygt 50 år sedan. Vi presterar väldigt bra just nu och allt och alla inom företaget har en del i denna framgång och i det sammanhanget har Beta Team Performance spelat en väldigt viktig roll. Deras arbete har aktivt bidragit till att alla medarbetare och ledare är mer stimulerade i det dagliga arbetet och känner större delaktighet i företaget och dess utveckling”, avslutar Pontus. 

Publicerades 2019