“- En av sakerna vi fastnade för i BETAs koncept och erbjudande var kopplingarna till lagidrotten där feedback är en självklarhet.”

Begreppet ”Smart Cities” används allt oftare inom stadsplanering. I en ”Smart City” skapar innovationer, digitalisering samt miljö- och klimatteknik möjligheter att möta krav och utmaningar från samhället på ett effektivt och hållbart sätt.

Stockholm är en av de städer i världen som infört ”Smart City” program och initiativ med fokus på en hållbar utveckling.

I städer över hela världen så orsakas idag uppemot 30% av alla trafikstockningar till följd av bilar som letar efter en parkerings-plats. Mobilitet kan erbjuda många möjligheter inom detta område och inget annat företag har tagit till sig dessa möjligheter mer än EasyPark AB.

EasyPark är ett teknologiföretag och parkeringsexperter med en vision – ”To make cities more livable”. I centrum för detta erbjudande är företagets app som effektivt guidar bilister på den mest optimala rutten för att hitta parkering. EasyPark appen finns tillgänglig i över 800 städer i 13 länder runtom i Europa.

2015 kom företaget för första gången i kontakt med BETA Team Performance. Rebecka Holberg är företagets “Head of People Operations”.

– Vi visste att vi hade en mycket positiv företagskultur med dedikerade medarbetare men i vår tillväxtresa kände vi att vi ville förstärka det vi redan gjorde bra. Om man inte medvetet och aktivt jobbar med kulturen på ett bolag finns det stor sannolikhet att den förändras i en riktning man inte önskar när man växer i den takt vi gör och expanderar på nya marknader, säger Rebecka.

 – En av sakerna vi fastnade för i BETAs koncept och erbjudande var kopplingarna till lagidrotten där feedback är en självklarhet. Detta är emellertid inte lika naturligt inom företagsvärlden.

Tillsammans med BETA utvecklades programmet ”Winning Culture Program” med målet att förstärka företagskulturen. En inledande träning där 23 chefer och ledare medverkade följdes av en första BETA Performance Index, BPI, mätning i april 2016.  I denna deltog samtliga medarbetare, totalt cirka 120 personer.

– Nästa steg var avgörande då resultat och slutsatser från mätningen skulle följas upp. BETA tog ett helhetsgrepp på detta och kunde erbjuda en väldefinierad och strukturerad process för uppföljningen. Något som var en nyckel till vår framgång i detta arbete.

Numera gör EasyPark tre BPI-mätningar per år. Den senaste mätningen genomfördes i oktober 2018 och samtliga team på företaget har deltagit i efterföljande workshops.

– Vi förstod snabbt då vi började samarbete med BETA att det inte alltid är målet som är det viktiga utan vägen dit. När man agerar på en marknad med ständig förändring gäller det att hålla sig till sitt framgångsrecept men vid behov anpassa och utveckla. Framgång i detta arbete baseras på att fortsätta på den inslagna banan och implementera och kontinuerligt jobba med frågorna som mätningarna lyfter fram och inte att kasta sig över nya delar. Det handlar om att lägga en stabil grund och välfungerande processer vilket ger långsiktig framgång, berättar Rebecka.

easypark_ref
Rebecka Holberg

Related Works