Gamla Uppsala Buss

För att lyckas engagera alla medarbetare i det viktiga arbetet med företagets värdegrund är det viktigt att det inte blir för teoretiskt. Här har näringslivet verkligen något att lära av idrotten.

– Ibland har säljare lite tur. Hösten 2017 fick jag ett säljsamtal från BETA Team Performance. Jag kände till BETA sedan tidigare från min tid på SJ då vi jobbade med ett projekt kring teambuilding. Jag kom ihåg flera av deras verktyg som jag tyckte fungerade väldigt bra. Vid tiden för denna ”cold call” hade vi redan börjat diskutera behovet av att arbeta med vårt företags värdegrund. Samtalet kom i precis rätt tid.

Det berättar Jonas Skovgaard, VD på Gamla Uppsala Buss AB.

Gamla Uppsala Buss AB är ett bussföretag som ansvarar för busstrafiken i Uppsala och kringområden. Det är ett av Sveriges 6–7 största bussföretag med 600 anställda och en omsättning på cirka 440 miljoner kronor. Företagets knappt 180 bussar tillryggalägger omkring 10 miljoner kilometer varje år. Med sina karaktäristiska gröna bussar är det säkert att säga att Gamla Uppsala Buss är ett välkänt inslag i Uppsalas stadsmiljö.

Efter det första säljsamtalet kom samarbetet med BETA snabbt igång. I workshops där ledning och chefer medverkade, skulle värdeord och så kallade ”spelregler” identifieras och utvecklas. Värdeorden skulle även kompletteras med beskrivningar vad de faktiskt innebar.

Konceptet med spelregler är utvecklat av BETA och beskriver hur ett företags värdeord kan konkretiseras i faktiska handlingar hos medarbetarna. Dessa kan sedan fortlöpande följas upp för att se hur värdeorden faktiskt implementeras i verkliga handlingar i det dagliga arbetet.

– Vi hade gärna presenterat gruppens slutsatser i en stor gemensam kick-off men i vår bransch är det svårt att samla alla medarbetare vid ett tillfälle. Vi valde därför att kommunicera via medarbetar-möten och utskick där alla uppmanades att tycka till med egna kommentarer och synpunkter, säger Jonas.

Beslut togs även att med hjälp av BETA inkludera värdegrundsmaterialet i medarbetarnas lag-stadgade yrkesutbildning, de så kallade Yrkeskompetensbevisen, YKB. En 30 minuters sektion lades till där medarbetarna skulle tänka på, reflektera över och jobba med företagets värdegrundsfrågor.

– För att lyckas engagera alla medarbetare i det viktiga arbetet med företagets värdegrund är det viktigt att det inte blir för teoretiskt. Här har näringslivet verkligen något att lära av idrotten. För att kunna kommunicera på ett enkelt och intuitivt sätt har vi exempelvis valt att på film intervjua och därmed lyfta fram särskilt duktiga medarbetare.

– Men är det något vi har lärt oss så är det att detta inte är något engångsprojekt, det är viktigt att kontinuerligt hålla igång arbete på alla nivåer inom företaget. Vi är bara i början av vår bussresa, berättar Jonas.

Gamla Uppsala Buss
jonas_skavgaard_gub
Jonas Skovgaard, VD Gamla Uppsala Buss AB

Related Works