Intersport

Det har varit extremt lärorikt och spännande att jobba med BETA. Samarbetet har hjälpt Intersport att tydliggöra och prioritera det som är viktigt och på det sättet skapat den värdegrund som vi nu jobbar efter

Under hösten 2017 inledde Intersport Sverige AB ett samarbete med BETA Team Performance under samlingsnamnet ”Vinnarkultur”.

Intersport Sverige AB ingår i Intersport International Corporation, världens största sportkedja med fler än 5 500 butiker i 44 länder. I Sverige har Intersport varit verksamma i över 50 år och har idag cirka 150 butiker som omsätter totalt 4,1 miljarder kronor. Företaget återförsäljer en omfattande portfölj sportutrustning och sportmode från många välkända varumärken men även under eget varumärke.

Företaget har utvecklats från ett grossistföretag till en helintegrerad detaljhandelskedja med cirka 100 helägda butiker och 50 franchisebutiker. En förändringsresa som ställer organisationen inför nya utmaningar men även öppnar nya möjligheter. En viktig målsättning då samarbetet med BETA inleddes var att säkerställa att alla medarbetare verkligen är med på denna resa. Att de vet vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av varandra.

Första steget på resan mot en gemensam vinnande kultur togs under hösten 2017 då en nulägesanalys genomfördes. Utvärderingen visade att Intersports värderingar och värdegrund var otydlig för medarbetarna. Tillsammans med BETA inleddes därför processen att utveckla en ny värdegrund och formulera företagets vision.

Uppdraget att förmedla resultatet av detta arbete till medarbetarna ute i butikerna tillföll knappt 30 stycken särskilt utsedda ambassadörer. Medarbetare och föredömen inom organisationen, unga som äldre, som började besöka butikerna i juni 2018.

Om projektet ”Vinnarkultur” fokuserade på Intersports värderingar och värdegrund är det efterföljande och nu initierade projektet ”Köpupplevelse i Världsklass” ett arbete som skall omsätta värdegrunden i något som för butikskunderna tydligt syns och märks. Även i detta sammanhang arbetar Intersport med ambassadörer som besöker butikerna.

– Ambassadörerna skall i olika omgångar, som vardera tar en vecka, under en heldag besöka samtliga våra cirka 100 helägda butiker runtom i landet. Den första rundan genomfördes i april 2019 och nästa är planerad i maj/juni, berättar Jesper Nordin, Retail-chef på Intersport och ansvarig för företagets samtliga butiker.

Ett antal utbildningsmoduler med fokus på bland annat kundbemötande har utvecklats för dessa butiksbesök. Vid varje besök fokuserar ambassadörerna på ett tema och genomför ett antal olika övningar tillsammans butikspersonalen.

– Arbetet ute i butikerna har verkligen tagits emot väl. Vi märker att den valda processen har varit av avgörande betydelse för framgången så här långt. Inte minst det faktum att ambassadörerna är kollegor har varit väldigt viktigt för att skapa en känsla av tillhörighet och ett engagemang. Men kanske viktigast av allt är att alla märker att ledningen verkligen står bakom detta arbete, fortsätter Jesper.

– Målsättningen med ”Köpupplevelse i Världsklass” är att Intersport skall erbjuda en unik köpupplevelse för våra butikskunder och naturligtvis på sikt öka vår försäljning. Det vi emellertid redan efter de första besöken kunde se var en mycket positiv förändring i butikspersonalens attityd och inställning till varandra och till det vi som företag gemensamt försöker åstadkomma.

– Det har varit extremt lärorikt och spännande att jobba med BETA. Samarbetet har hjälpt Intersport att tydliggöra och prioritera det som är viktigt och på det sättet skapat den värdegrund som vi nu jobbar efter. Att jobba ”inifrån och ut” har varit viktigt och gjort att vi har kunnat åstadkomma väldigt mycket på relativt kort tid. Magiskt och långt över förväntan, avslutar Jesper.

Intersport
jesper_intersport
Jesper Nordin, Retail-chef på Intersport

Related Works