“Det gäller att aktivt varje dag jobba med företagets värdegrund och i det arbetet är processen BETA Team Performance erbjuder otrolig. Den är riktigt, riktigt bra. De som hjälpt oss är väldigt duktiga i sina olika roller. Att sedan metodiken låter oss göra jämförelser med idrottslivet är ett fantastiskt mervärde”

Intersport Sverige AB ingår i Intersport International Corporation, världens största sportkedja med fler än 5 500 butiker i 44 länder. I Sverige har Intersport varit verksamma i över 50 år och har idag cirka 150 butiker som omsätter 4,1 miljarder kronor. Företaget återförsäljer en bred portfölj sportutrust-ning och sportmode från många välkända varumärken men även under eget varumärke.

-Intersport har utvecklats från ett grossistföretag till en helintegrerad detaljhandelskedja. En förändringsresa som ställer organisationen inför nya utmaningar men som även öppnar nya möjligheter, berättar Marcus Wibergh, VD på Intersport Sverige AB.

Marcus har haft en etablerad kontakt med BETA Team Performance sedan 10–15 år. Under hösten 2017 påbörjades ett samarbete med fokus på temat ”Vinnarkultur”. Projektet inleddes med en nulägesanalys.

-Vi ska ta en ny position på marknaden och det är viktigt att medarbetarna är med på resan. Den genomförda nulägesanalysen visade att så inte var fallet. Våra värderingar, företagets värdegrund, var otydlig för våra medarbetare, säger Marcus.

Fundamentet i all företagsverksamhet är att medarbetarna vet vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av varandra. Här hade vi ett problem, fortsätter Marcus.

Totalt 30 personer från alla funktioner på företaget, från försäljning och marknad till ledningsgrupp och butik, deltog tillsammans med BETA i processen att ta fram en ny värdegrund och formulera företagets vision. Detta arbete var klart under våren 2018 och nu har implementeringen startat i organisationen. De 30 ”ambassadörerna” har börjat besöka samtliga butiker och avdelningar runtom i Sverige, något som kommer att fortsätta under hösten 2018.

-Så här långt har deltagandet och engagemanget varit otroligt. Vi har skapat en hel rörelse inom bolaget där jag mer och mer ser mig själv som en kulturminister, säger Marcus.

-Det gäller att aktivt varje dag jobba med företagets värdegrund och i det arbetet är processen BETA Team Performance erbjuder otrolig. Den är riktigt, riktigt bra. De som hjälpt oss är väldigt duktiga i sina olika roller. Att sedan metodiken låter oss göra jämförelser med idrottslivet är ett fantastiskt mervärde, avslutar Marcus.

intersport_ref

Related Works