Skip to content

Intersport

Intersport verkar på en allt mer utmanande retail marknad där alla konkurrenter har samma eller liknande produktutbud. För att ta marknadsandelar beslutade dåvarande VD Marcus Wibergh att fokusera på beteenden hos personalen. Det innebar en kraftfull satsning på att sätta en ny värdegrund i spel i samtliga butiker och på servicekontoret i Göteborg. 

För att få en stark förankring och nå snabba resultat i arbetet valde man ut ett tiotal medarbetare till att bli ambassadörer. Dessa medarbetare engagerades i värdegrundsarbetet och utbildades för att kunna implementera värdegrunden vidare inom sina team. 

I nästa steg utbildades varje ledare inom hela Intersport i hur de skulle arbeta vidare med värdegrunden och lyckas skapa ett bra och gynnsamt ”snack i laget”. 

Redan efter 3 månader kunde vi se ett ökat engagemang. Vi kunde summera 20% ökad försäljning i de butiker där ledarskapet och värdegrunden var satt i spel. 

Publicerat 2019