“BETA är härliga att jobba med. De integrerar sina erfarenheter och kunskaper från idrottsvärlden i konkreta affärssammanhang och är väldigt ”hands-on”. Inget halleluja och lull-lull, utan väldigt rakt på sak med ett helhetstänk”

Medley AB är Sveriges ledande aktörer inom bad- och friskvårdsbranschen. Företaget grundades 2001 och driver idag drygt 30 bad- och friskvårdscenter runtom i Sverige. Målsättningen är att erbjuda familjära och inspirerande mötesplatser för upplevelser, träning och hälsa, i vatten och på land.

Pia Claesson är VD på Medley och har jobbat med BETA Team Performance sedan ett och ett halvt år tillbaka.

-Vi hade genomfört en medarbetarundersökning om ledarskapet på företaget och börjat diskutera behovet av att formulera en ny värdegrund. I samband med detta blev vi rekommenderade att ta kontakt med BETA. Det var tydligt från första stund att vi tänkte likadant, berättar Pia.

Tillsammans med BETA har Medley sedan dess jobbat med hur man kan stödja ledarskapet och utveckla värdegrunden på företaget. Parallellt med det påbörjades även ett projekt kring service-konceptet. Något som är nära förknippat med såväl ledarskapet som värdegrunden.

Under hösten 2017 presenterade BETA och ledningen på Medley en plan för att utveckla chefer på lednings- och regionnivå och förankra företagskulturen och värdegrunden. I januari 2018 påbörjades kommunikationen kring den nya värdegrunden, bland annat med hjälp av en nyproducerad film.

-Organisationen har tagit emot den nya värdegrunden mycket väl, säger Pia.

I det fortsatta samarbetet ingår även en plan att under 2018 genomföra olika punktinsatser på såväl lednings- som individnivå.

medley

Related Works