Arbetet med BETA Team Performance har fungerat väldigt bra. De är väldigt stimulerande och lyhörda att jobba med och är duktiga på att ge feedback. Vi är väldigt nöjda

Multi-Directional Impact Protection System eller MIPS.

MIPS AB med huvudkontor i Stockholm är ett företag specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och skydd av hjärnan. Företagets lösningar integreras i hjälmar för konsument- och yrkesmässigt bruk där viktiga marknader är hjälmar för cykel, motorcykel, snö-, rid- och lagsport samt militär, polis och räddningstjänst.

– Vi levererar säkerhet för det hjälmbärande folket, berättar Johan Thiel, VD på MIPS AB.

Verksamheten startade 2001 men företaget blev vad det är idag 2009. Nu har företaget 36 anställda varav 10 finns på dotterbolaget i Kina.

MIPS kom i kontakt med BETA Team Performance under 2016. Företaget hade tidigare jobbat med att försöka kartlägga trivseln och samarbetet på företaget men saknade ett verktyg som kunde mäta det på ett enkelt sätt och som möjliggjorde en jämförelse över tid.

– Lösningen blev BPI, BETA Performance Index. Vi gjorde vår första mätning under 2016 och sedan dess gör en vi en ny mätning varje år i december med en uppföljande BPI Indicator-mätning i juni för att se om vi är på rätt väg, säger Johan.

Initialt var målsättningen att MIPS i egen regi, med egna resurser, sedan skulle jobba med undersökningsresultaten. Interna workshops skulle arrangeras där resultaten och slutsatserna skulle diskuteras och förslag på förbättringar identifieras. Förslag som sedan skulle implementeras i verksamheten.

– Men det fungerade inte så bra. Vi är ett företag som växer så fort och det är alltid annat som kommer i vägen. Vi valde därför att under hösten 2018 ta hjälp av BETA för att utifrån våra löpande undersökningsresultat, jobba med företagets värdegrund och kultur.

Som ett led i detta arbete kommer MIPS att jobba med BETAs verktyg Lagdialogen. Nu planeras en kick-off för hela företaget i januari där implementeringen av värdegrunden påbörjas.

– Det är väldigt viktigt för vår framtida verksamhet och lönsamhet att vi tar alla dessa kunskaper och lärdomar och jobbar vidare med dem på ett systematiskt och strukturerat sätt även efter kick-offen.

– Arbetet med BETA Team Performance har fungerat väldigt bra. De är väldigt stimulerande och lyhörda att jobba med och är duktiga på att ge feedback. Vi är väldigt nöjda, berättar Johan.

mips_ref
Johan Thiel, MIPS
Johan Thiel, VD MIPS AB

Related Works