Samarbetet med BETA har skapat ett mervärde för ledningsgruppen som vi har nytta av då arbetet fortsätter med resten av vår organisation. Det har varit väldigt roligt och nyttigt att jobba med teamet från BETA

Nova Airlines AB, mer kända som Novair, är ett systerbolag till researrangören Apollo. Novair har hela Skandinavien som sin hemma-marknad och flyger till såväl traditionella resmål vid Medelhavet som långväga resmål. Företaget har 140 anställda i Sverige och Norge.

Novair genomför på kvartalsbasis en intern medarbetarundersökning. De tidigare utvärderingarna visade att klimatet i bolaget var bra men att det inom områden såsom företagets inriktning och kultur fanns förbättringspotential.

-En utmaning för oss är att vi inte är konkurrensutsatta i egentlig mening. Vi genomför ett uppdrag i en koncern och fokus ligger på vår produkt och att vara en partner till Apollo. Detta har visat sig kunna vara svårt att kommunicera till våra medarbetare, berättar Anders Fred, VD på Novair.

Efter några inledande kontakter togs initiativet till ett första möte med BETA Team Performance efter sommaren 2017.

-Det klickade direkt mellan oss, säger Anders. Arbetet i ledningsgruppen kändes spretigt och det saknades ett sammanhållet och identifierat ledningsgruppsuppdrag. Av denna anledning valde vi som första aktivitet med BETA att genomföra en BPI-mätning i ledningsgruppen.

BETA Performance Index ”BPI” mäter ledarskap, team och individ, ger en snabb och tydlig bild av utvecklings-behoven inom ett företag eller organisation. Med resultatet från BPI-mätningen påbörjades jobbet med att utveckla arbetet i ledningsgruppen. I detta arbete genomlystes samtliga delar av lednings-gruppens uppdrag.

-Vi har lyft på alla stenar för att etablera en gemensam kultur i ledningsgruppen och en samsyn på gruppens uppdrag, säger Anders.

Nästa steg är att föra ut detta i resten av organisationen.

-Samarbetet med BETA har skapat ett mervärde för ledningsgruppen som vi har nytta av då arbetet fortsätter med resten av vår organisation. Det har varit väldigt roligt och nyttigt att jobba med teamet från BETA, vi passar väldigt bra ihop, avslutar Anders.

novair

Related Works